Funktioner

Skolorna har nu en större satsning på teknik än någonsin tidigare och utmaningarna att hantera och övervaka användningen, stödja lärare och skydda studenter fortsätter att växa.

Hjälper skolor över hela världen, prisbelönad klassrumslösning, NetSupport School , ger lärare dedikerade bedömnings-, övervaknings-, samarbets- och kontrollfunktioner för att utnyttja det fulla värdet av teknikledd undervisning och lärande med bästa praxis.

Lösningen sparar inte bara lärarnas tid och behåller elevernas fokus, utan förbättrar inlärningsresultatet - oavsett vilken föredragen inlärningsstil de har.

En översikt av NetSupport School

Detaljerad vy över funktioner

skolutbildningar

Prenumerera för att hålla dig informerad