Stöd för social distansering

När studenter och lärare kommer tillbaka till skolan uppstår nya utmaningar när det gäller att upprätthålla social distansering.

Många skolor väljer att dela upp klasserna på flera rum, men detta medför också att en lärare kan behöva undervisa elever i olika rum och samtidigt försöka se till att alla hänger med i uppgiften.

Med NetSupport School kan du som lärare göra bådadera utan problem!

Genom att spegla det fysiska klassrummet (eller klassrummens) layout på skärmen kan läraren använda hela uppsättningen verktyg (t.ex. internetmätning, övervakning av studenternas skärmar, chatt och hjälpförfrågningar där studenterna kan be om hjälp utan att behöva lämna sin plats) för att hantera, instruera, övervaka, styra, utvärdera och samarbeta med studenterna – oavsett var de sitter.

Nyckelfunktioner...

Visa/Kontrollera studenternas skärmar

Användarläget Enkelt för lärare med begränsade teknikkunskaper.

Verktyg för realtidsundervisning

Töm alla elevernas skärmar för att få uppmärksamhet

Modul för elevutvärdering

Mätning och kontroll av program

Skicka ett meddelande eller instruktion till alla / utvalda studenter

Visa lärarens skärm för eleverna

Utskick och insamling av arbete

Mätning och kontroll av internet

Visuell studentfeedback som visar allmänt välbefinnande och säkerhet på ämnet

Flexibelt utbud av anslutningsmetoder till studentutrustning

Digitala studentjournaler

Virtuell whiteboardtavla

Ljudövervakning i Realtid

NetSupport School har visat sig vara ovärderligt för klassrumskontroll och fokusering av eleverna. Mike Gomm, Maiden Erlegh School

Ett oslagbart utbud av klassrumsförvaltningsfunktioner och är på många sätt det bästa av sitt slag på marknaden. PC Pro Magazine

NetSupport har revolutionerat undervisning och lärande på vår skola. Ett utmärkt klassrumsförvaltningsverktyg som alla IKT-lärare ska ha. Robert Kent, Jack Hunt School

Det här är det sätt som mjukvaran ska fungera - snabbt, enkelt och bra. En glädje 10 / 10. ICT for Education Magazine

NetSupport School har gjort en stor skillnad i vårt klassrum. Lärare älskar det faktum att de bara med några få klick aktivt kan övervaka eleverna. Cambridge Meridian Academies Trust

Lärare älskar särskilt att ha kontroll över att skapa egna internetlistor, liksom praktiska åtgärder som att stänga av utskrift, vilket är allt som verkligen hjälper studenterna att fokusera. LEAD Academy Trust

Titta på våra korta videofilmer för att lära dig mer

Översikt över NetSupport School

Nyckelfunktionerna i detalj