ESSER-finansiering berättigad Stöd klassrumsundervisning med NetSupport School

 

Respektera elevernas personliga utrymme och stödja social distansering

Att upprätthålla social distansering eller helt enkelt bara respektera elevernas personliga utrymme i skolor kan vara så viktigt. Med NetSupport School (vår funktionsrika lösning för klassrumshantering och instruktion) kan lärare ge undervisning, övervaka, bedöma och interagera med elever på ett säkert och respektfullt avstånd – oavsett om de är i ett klassrum tillsammans eller utspridda över separata rum. Elever kan också samarbeta med varandra på ett säkert sätt!

Det fysiska klassrummets layout

Matcha ett eller flera fysiska klassrums layouter på skärmen

När du har valt din klass kan du matcha ditt eller dina fysiska klassrums layouter på skärmen. Det är bara att ordna om de individuella studentikonerna för att spegla klassrummets layout. Och om du ansluter till studenterna med hjälp av Rumsläge sparas klassrumslayouten automatiskt för det valda rummet. Det betyder att när du startar handledarkonsolen och väljer det rummet så läses layouten automatiskt in. Som en extra bonus sparar du tid! Du kan också lägga till en bakgrundsbild för att anpassa visningen ännu mer.

Miniatyrbildsläge för lärare

Bevaka framsteg och aktiviteter, utan att behöva gå omkring i klassrummet/klassrummen.
Om din skola har möjlighet att dela upp klasserna på olika rum gör NetSupport School att läraren ändå kan bevaka studenternas skärmar för att se deras framsteg och vilka som hänger med – utan att behöva gå omkring bland studenterna.

Dela lärarens skärm

Alla kan se utan att behöva tränga ihop sig
När du ska göra en presentation inför klassen ger du den maximal synlighet genom att visa din dators skrivbord på alla anslutna studentenheter. Du kan demonstrera någonting, eller visa hur de ska lösa en viss uppgift. Om någon students arbete är extra bra och du vill visa det för resten av klassen kan du också visa det på allas skärmar – då behöver ingen förflytta sig i klassrummet för att kunna se.

Skicka ut och samla in uppgifter automatiskt

Du behöver inte hantera böcker eller papper.
Du kan använda NetSupport Schools funktion för att skicka och samla in arbete för att skicka dokument till enskilda eller grupper av studenters enheter. När du har skickat ut filerna får du feedback i realtid om vilka som har gjort färdigt arbetet och vilka som fortfarande har uppgifter kvar att göra. När alla studenter har slutfört sina uppgifter kan du helt enkelt ”samla in” uppgifterna igen – uppgifter om varje student bifogas, så att du vet vem som har gjort vad!

Hjälpbegäranden och chatt

Kommunicera på säkert avstånd.
När en student ber om hjälp behöver du inte längre gå bort till hans eller hennes bänk. Med NetSupport Schools verktyg för hjälpbegäranden kan en student klicka på ikonen Begär hjälp i sitt informationsfält och skriva in sin fråga. Du kan svara direkt från din dator. För att ytterligare främja säker distansering kan du också använda chatt- och meddelandeverktygen för att hjälpa studenterna med arbetet. Du kan chatta med enskilda studenter eller med en grupp, där du enkelt lägger till och tar bort studenter efter behov. Du kan till och med lägga till chattar till studentjournalen, som vi kommer att beskriva strax...

Virtuell whiteboardtavla

Samarbeta utan att komma för nära.
En interaktiv whiteboard i helskärmsformat finns integrerad direkt i NetSupport School, och stöds av en mängd olika rit- och anteckningsverktyg för samarbete. Du kan visa den på alla studenters skärmar i realtid, och de kan interagera med den direkt från sina egna enheter – utan att behöva dela markeringspennor, och på säkert avstånd.

Utvärderingsverktyg

Du kan utvärdera dina studenter på en rad olika sätt – utan fysiska prov.
NetSupports modul för frågor och svar är ett samarbetsverktyg som håller studenterna engagerade med ett urval av frågelägen. Det betyder att du kan förstärka nyckelpunkter i undervisningen genom att ställa frågor som skickas direkt till deras enheter. Du får också insikter om hur väl de har förstått lektionens ämnen.

Du kan också använda den särskilda provmodulen för att sätta ihop prov eller tentamina med en rad olika frågetyper (till exempel flerval, dra-och-släpp, tillämpa etiketter med mera) som rättas automatiskt – du sparar tid och slipper hantera provpapper! Genom enkäter kan du också ställa snabba frågor till studenterna på ett säkert och socialt distanserat sätt.

Studentjournalen

En kopia av anteckningarna från lektionen som ingen behöver röra med händerna!
Studentjournalen i NetSupport School är ett PDF-dokument med viktig information som du har gått igenom under en lektion. Du kan lägga till anteckningar och resurser som du har berört direkt i varje students journal – och varje student kan lägga till egna anteckningar och få ett personligt anpassat dokument. Journalen är också en fantastisk källa för studenter som har varit frånvarande, och i en covid-anpassad skola innebär den att färre personer behöver vidröra ett dokument.

Teknikerkonsolen

Använd en-till-en-fjärrstyrning för att lösa problem på avstånd.
Teknikerkonsolen i NetSupport School hjälper IT-teamet att ge stöd till användarna och hantera enheter över hela skolan. När problem uppstår kan IT-teknikerna använda kraftfull fjärrstyrning av enskilda datorer, ta skärmbilder, anteckna på skärmen och ge direkt teknisk hjälp till vilken lärare eller student som helst i klassrummet – utan att själva behöva komma till enheten, vilket bidrar till den fysiska distanseringen på skolan.

Nyckelfunktioner...

Visa/Kontrollera studenternas skärmar

Användarläget Enkelt för lärare med begränsade teknikkunskaper. 

Instruktionsverktyg i realtid

Töm alla elevernas skärmar för att få uppmärksamhet

Modul för elevutvärdering

Mätning och kontroll av program

Skicka ett meddelande eller instruktion till alla / utvalda studenter

Visa lärarens skärm för eleverna

Dela ut och samla in arbete

Mätning och kontroll av internet

Visuell studentfeedback som visar allmänt välbefinnande och säkerhet på ämnet 

Flexibelt utbud av anslutningsmetoder till studentutrustning

Digitala studentjournaler

Virtuell tavla

Ljudövervakning i Realtid