Nya funktioner

V15.01 - Uppdatering

Nya funktioner 

 • MP4-videoformat är nu tillgängligt i showvideo. Det kräver att MP4-codec är tillgänglig i wmplayer.
 • Nytt stöd för arabiska språket.

Observera att detta är för Windows endast – annat plattformsstöd för dessa funktioner kommer snart. 

V15 - macOS

Nya funktioner

 • Verktygsfältets ikoner har uppdaterats för att avslöja ett fräscht utseende och känsla.
 • NetSupport macOS Tutor kan nu dra ner SIS-information från NetSupport School Anslutningsserver för att starta klasser.
 • En Classwizard är nu tillgänglig för att skapa och lagra flera listor med klasser. Från Classwizard kan lärare välja flera rum att ansluta till – perfekt om eleverna är spridda över flera klassrum.
V15 - UTE NU!

Användargränssnitt

Tack vare ett helt nytt användargränssnitt är det nu ännu enklare att hitta och använda alla NetSupport Schools funktioner för klassrumshantering. Den intuitiva layouten har tagits fram i direkt samarbete med skolor, och har ett menyfliksområde längst upp som gör att det går snabbare att utföra uppgifter utan en massa onödiga steg.

 • Stäng av ytterligare bekräftelser när du stänger av/startar om eller loggar ut ur enheter.
 • Nya alternativ som nås genom att högerklicka gör att det går ännu snabbare att komma åt funktionerna, och ett raderingsalternativ har lagts till för att ta bort symboler på lärar- och teknikkonsolerna.
 • Datorns visningsnamn samt inloggade användarnamn visas båda på symbolen i läget Stora symboler, vilket gör det enklare att identifiera varje student.
 • Visa det inloggade namnet (snarare än visningsnamnet) på studenternas symboler/miniatyrbilder.
 • Lägg till Starta i handledarverktygsfältet i det minskade Chrome-läget.
 • Använd nyckelord för att blockera/godkänna åtkomst till alla webbplatser.
 • Ställ in standardstartläget för Tutor genom Tutor.
 • Nu tillgängligt på slovakiska.
 • Använd anpassade layouter i Användarläge
 • Anpassa alternativen i det minimerade handledarverktygsfältet
 • När en ny uppdatering är tillgänglig för NetSupport School får du ett popup-meddelande om nya funktioner eller uppdateringar som är tillgängliga.


Håll studenterna fokuserade på uppgiften

Förutom att det redan går att tömma samtliga studenters skärmar kan läraren nu, när hen tittar på en enskild enhet (granskningsläge), tömma den skärmen så att studenten inte kan se vad läraren gör – tillgängligt i Windows 10/11 (v 2004+).

Om en student använder flera monitorer visas nu symbolerna på studentens miniatyrbild, så att läraren kan växla mellan monitorerna eller visa hela skrivbordet – det är praktiskt för att se till att studenterna är helt koncentrerade på uppgiften.

NetSupport School vederbörlig skärmövervakning

Förutom att starta en webbplats eller ett program kan du nu starta en tillhörande fil, till exempel ett PowerPoint- eller Word-dokument – praktiskt när du vill att hela klassen ska arbeta med rätt dokument samtidigt.

I studentverktygsfältet kan du också dölja en godkänd webbplats i den lista som visas på studenternas skärmar.

Whiteboardtavlan kan nu storleksändras så att den passar studentens skärm, vilket gör den enklare för läraren och studenten att visa och samarbeta om.

I feedbackläget har fler symboler lagts till för studenterna att välja, vilket hjälper dem att bättre förmedla sitt välbefinnande eller sin förståelse av ämnet.

Minska energikostnaderna

Förutom att kunna stänga av/sätta på och logga in/logga ut ur alla klassrumsdatorer kan lärarna också stänga av studentdatorer som inte är inloggade — perfekt för att minska kostnaderna för oanvända enheter.

 

Anslutningsserver

En lista över servrar som NetSupport anslutningsserver känner till visas nu, så att du får en snabb överblick över hur många studenter som är anslutna samt eventuella aktiva sessioner. Med hjälp av ett filterfält kan du söka efter studenter i NetSupport anslutningsserverkonsol.

Förutom att visa klientnamn, IP-adress, MAC-adress och gatewaynyckel, visar gatewaykonsolen nu en beskrivning av den gatewaynyckel som används under klientens session.

Fönstret för anslutningsserverkonsolen kan nu även storleksändras för att göra det lättare att visa.


Prov och bedömning 

Netsupport school markera text
Med NetSupport Schools provverktyg kan PNG-bilder nu läggas till i ett prov, och en ny frågetyp har lagts till som heter Markera text. Läraren kan skapa en fråga och markera rätt text i ett påstående.

Studenten ska markera rätt textavsnitt för att få rätt på frågan – det är användbart när man vill bedöma studenternas förståelse på ett lite mer krävande sätt.

Det går också att lägga till två falska (felaktiga) svar till frågetypen Dra och släpp, så att studenterna måste identifiera rätt svar innan de drar det till påståendet Om det uppstår problem med anslutningen kan du också återställa provresultat för ett pågående prov.

 

Läraren kan också belöna studenter med nya animerade dekaler som visas i studentverktygsfältet. Dessa kan också läggas till i studentjournalen.

 

Dela ut och samla in arbete

Förutom att skicka filer till studenterna går det nu att skicka mappar/undermappar från läraren till studenten. I verktyget för filöverföring kan du också samla in filer från studenterna och låta studenterna välja vilken fil som ska laddas upp till läraren (utan att behöva skicka dem en fil först).

För enklare åtkomst går det i trädvyn i fönstren Filöverföring och Fildistribution att komma åt nedladdningsmappen för att direkt överföra filer snabbt och enkelt. Mappar som behöver kommas åt ofta kan dessutom läggas till i mappen Favoriter i trädvyn.


Hantera studenter och anslutningar

Från klassguiden kan lärare välja flera rum att ansluta till – perfekt om studenterna är utspridda mellan flera klassrum. Ett uppdaterat omstartskommando kan nu skickas till alla datorer, vilket säkerställer att de startar om oavsett om de är in- eller utloggade.

I Användarläge kan du använda alternativet Uppdatera lista för att ansluta till en student som har loggat ut/in eller startat om datorn. De som kommer försent kan nu gå med i en visning som redan pågår från läraren. Då slipper du ödsla undervisningstid på att hjälpa den aktuella studenten att komma igång.

I studentregistret kan du nu spara registreringsrapporten som en PDF-fil.

När en lärare skickar ett meddelande till studenterna går det nu att klicka på eventuella URL:er i meddelandet, vilket gör det ännu enklare för läraren att vägleda studenterna. Dessutom loggas och lagras alla chattsessioner mellan läraren och studenten – utmärkt när det finns krav på bestyrkande.

En synlig URL är nu också tillgänglig i studenternas webbhistorik, vilket gör den användbar för att granska webbplatser och deras innehåll.


Uppdaterad teknikkonsol

Teknikkonsolen har nu ett nytt användargränssnitt och ett menyfliksområde som gör det ännu enklare att hitta och använda NetSupport Schools alla funktioner. Det finns en ny funktion för snabbsökning som hjälper IT-teamen att hitta studenter och lärare efter till exempel användarnamn, datornamn, IP-adress, program eller webbplats som körs. På så sätt går det ännu snabbare att erbjuda support.

Andra exempel på förbättringar är möjligheten att stoppa Client32-tjänsten från att köras, och att kunna avsluta anslutningen från en lärares konsol. I rapportavsnittet ingår klientversionsnumret, vilket gör det lättare att se vilken version av NetSupport School som körs på studenternas datorer.

Utökat stöd för Android ingår också, så att du kan ansluta till Android-enheter med hjälp av teknikkonsolen.

 

Ytterligare alternativ för grupprinciper

Det finns nu ännu fler inställningar för handledarkonsolen som kan konfigureras genom en grupprincip.

Chrome Student – ​​V2

Den senaste uppdateringen till NetSupport School Elev Chrome utvidgning ger nya funktioner och förbättringar för att ytterligare supportera skolor i monitorera och managera elevers Chromebooks – plus, erhålla lätta instruktioner!

Förbättrad miniatyrvy: Lärare (använder Windows) kan visa all aktivitet på elevernas enheter i miniatyrvyn - inte bara den aktivitet som äger rum i det öppna webbläsarfönstret.

Elev vy: Förutom att visa elevers aktivitet via miniatyrvyn kan lärare nu öppna en separate visningssession för att diskret övervaka elevens skärm och titta närmare på aktiviteten – perfekt för att se till att eleverna är i fas med deras inlärningsaktiviteter. (Endast Windows)

För att se alla tillgängliga funktioner för Chrome, snälla klicka här.

version 14

Studentfeedback

Det nya läget Studentfeedback i NetSupport School är ett utmärkt sätt för lärare att ta reda på vad eleverna tycker, hur säkra de känner sig på ett visst ämne och om de behöver extra stöd. Läraren kan då vidta de eventuella åtgärder som behövs. Det finns flera visuella indikatorer att välja mellan för att få feedback från studenterna.

För att mäta feedback från eleverna finns det flera visuella indikatorer att välja mellan. När alternativet har valts öppnas en dialogruta där läraren kan ange frågan och sedan skicka den till klassen. Den valda visuella bilden, tillsammans med lärarens fråga, kommer sedan att visas på elevernas datorer så att de kan göra sina val.

Alla feedbackresultat rapporteras tillbaka till handledaren i två format: som en rapport i tabellformat (med feedback från varje enskild student), så att läraren specifikt kan ta reda på respektive elevs åsikter/förståelse, och som en enkel bild med genomsnittsresultatet angivet i procent för varje alternativ, så att läraren snabbt kan se hela klassens åsikter/förståelse generellt.

Läget Enkelt

Skolorna investerar allt mer i edtech och det är viktigt att det finns så få hinder som möjligt för att använda tekniken. Därför ser NetSupport School till att systemets funktioner är tillgängliga för alla lärare – oavsett teknisk erfarenhet och kompetens – med tre olika lägen för handledarkonsolens användargränssnitt: Enkelt, Medel och Avancerat. Med det nya läget Enkelt kan lärare med begränsade tekniska kunskaper se och använda endast de centrala verktyg som behövs för att hålla koll på klassen på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Bland de tillgängliga verktygen finns:

 • Lås/lås upp
 • Tom skärm
 • Ström på
 • Meddelande
 • Studentfeedback
 • Blockera all internetåtkomst
 • Hjälpbegäranden
 • "Stäng av ljud" på studenten.
 • Lektionstimer.

Läget Medel (som tidigare hette Normal) innehåller några fler vanligt förekommande verktyg, och i läget Avancerat ges tillgång till alla funktioner i NetSupport School.

version 12.65

Integration med Google Classroom - UT NU

NetSupport School ger nu integration med Google Classroom. Använder en Windows desktop Tutor och med NetSupport Name & Connectivity Server (NCS Gateway) installerad kan läraren ansluta till elevernas enheter (inklusive Chromebooks) med klasslistorna "redo att ansluta" direkt från Google Classroom. Den här nya funktionen hjälper inte bara lärare att spara tid när de ställer in sina teknikledda lektioner, utan den ger också mer flexibilitet när du ansluter till elevenheter. Läs vår Installationsguide för mer information eller titta på vår korta tekniska "how to" -video här. 

NetSupport School för macOS - UT NU

Med ett helt uppdaterat användargränssnitt för att göra det ännu enklare för lärare att identifiera och navigera till funktioner, NetSupport School för macOS (tidigare känd som NetSupport Assist) ger extra flexibilitet så att lärare kan ansluta från en Mac-enhet, till elever som använder en full blandning av olika plattformar inklusive; Mac Chrome böcker*, Windows , iOS och Android . Dessutom kan läraren ansluta till en Mac-student från alla enheter / plattformar.

Viktiga funktioner:

 • Övervaka hela klassen eller enskilda studenter via miniatyrbilder
 • Visa lärarens skärm till alla eller valda studenter
 • Chatta och skicka meddelanden till klassen eller valda studenter
 • Övervaka och styra program och internetanvändning
 • Utför snabba undersökningar av lektioner
 • Dela ut och samla automatiskt filer från varje elev
 • Plus mycket mer!

För att säkerställa att funktionerna är framtidssäkra, NetSupport School för macOS inkluderar 64bit-stöd för att möjliggöra stöd för de senaste macOS-enheterna, liksom äldre versioner.

Plus, för att spara tid kan macOS-agenten vara installerad på distans på MacOS-klienterna, vilket innebär inga manuella installationer.

* För att skapa en koppling mellan läraren och Chrome studenter måste NetSupport Name & Connectivity Server (NCS Gateway) vara installerad. Läs vår Installationsguide för mer information.

Klicka här att lära sig mer.

Chrome Tutor - V1.16

Tillagt stöd för central policy hantering

Du kan nu konfigurera och distribuera Tutor-inställningarna (anslutningsserver / gateway-adress, port, gateway-säkerhetsnyckel och licensinformation) till önskade användare från Google Admin Console, vilket gör det ännu enklare för administratörer att skjuta ut inställningar och nycklar till alla Chrome Handledare användare, sparar dyrbar tid. 

Chrome Tutor - V1.15

Internetmätning 
För att hjälpa eleverna att hålla sig på rätt spår, förutom att skapa listor över blockerade / godkända webbplatser, blockera all internetåtkomst eller starta en webbplats på studenternas Chromeböcker, kan lärare nu snabbt lägga till elevernas för närvarande visade webbplats i listorna Godkända eller Begränsade webbplatser.

Undersökningsresultat
Lärare kan göra undersökningar för att mäta elevernas kunskaper och förståelse. När eleverna har svarat kan läraren sedan visa resultaten så att eleverna får omedelbar feedback om deras framsteg. Undersökningsresultaten visas nu som ett stapeldiagram i resultatavsnittet på fliken Undersökning, vilket gör det ännu enklare för lärare att se resultaten. 

Visa / Dölj alternativ
För att hjälpa lärare att bara se den information de behöver, gör ett nyligen tillagt alternativ för Visa / dölj dem att minimera informationsfönstret som visas längst ner i varje flikvy.

Webbläsare för iOS

Denna mobila webbläsarapp (för iOS 9.3.5 och högre) samlar funktionaliteten som tidigare var tillgänglig separat i NetSupport DNA Browser och NetSupport School Studentappar - gör appanvändningen enklare och mer strömlinjeformad för användare av NetSupport DNA eller NetSupport School , eller båda!

För NetSupport School , följande funktioner stöds:

Visa studenter

 • Visa miniatyrer av alla anslutna elevernas tabletter från lärarens dator.
 • Zooma in för att visa en större miniatyrbild av en vald elevs tablett.

Behåll fokus

 • Lås elevernas skärmar
 • Skicka en omedelbar undersökning eller begäran om feedback till varje elev och visa resultat i realtid.
 • Utför omedelbar student- och peerbedömning med Q & A-läge.
 • Internetmätning och begränsningar

Kommunicera och samarbeta

 • Be eleverna registrera sig i början av varje lektion.
 • Ange mål och förväntade resultat för den aktuella lektionen.
 • Skicka ett uppmärksammande meddelande eller instruktion till varje / alla elevers enhet. Studenter får en hörbar och visuell varning när ett meddelande tas emot och de kan sedan ses och hanteras av eleven.
 • Tilldela "belöningar" till studenter för att känna igen gott arbete eller beteende.
 • Lansera en vald webbplats på en eller flera studentenheter.
 • Visa lärarens skärm för alla eller utvalda elever. Eleverna kan använda pekskärmsfunktioner för att klämma, panorera och zooma för att markera nyckeltal när det behövs.
 • Öppna en diskussionssession som alla eller valda studenter kan gå med, skriv in deras kommentarer och dela med resten av klassen.
 • Studenter kan skicka en begäran om hjälp till lärarens skrivbord. Dessutom visas en röd verktygsfält högst upp på studentens enhet, vilket gör att läraren lätt kan identifiera studenter som behöver hjälp när de flyttar runt i klassrummet.
 • Batteristatus: Visa aktuell batterihållfasthet för varje ansluten studentanordning.

Dessa funktioner är inaktiverade när användaren använder en iPhone.

Om NetSupport DNA är installerat, stöds även följande funktioner av webbläsarapp: maskinvaruinventar, MDM-distribution / konfiguration, frasövervakning, skyddsåtgärder och rapportera en oro.

Användare behöver en iPad så att båda uppsättningarna kan aktiveras samtidigt.

SIS Integration - v12.6


Version 12.6 stöder nu integration med SIS-miljöer (Student Information System) via ClassLink OneRoster (Windows och Chrome Endast handledare). När den har synkroniserats, NetSupport School Läraren kan sedan konfigureras för att på en enskild skolnivå identifiera SIS-data (lärare, lektion och obligatoriska elever) som är relevanta för lärarens nuvarande lektion. Den här nya funktionen hjälper inte bara lärare att spara tid när de ställer in sina teknikledda lektioner, utan den erbjuder också mer flexibilitet när du ansluter till elever.Klicka här för att se vår guide till. 

Chrome Tutor - V1.14

Anslut till studenter med SIS-läge

Direkt integration med SIS (Student Information System) med ClassLink OneRoster tillhandahålls nu, så att du direkt kan komma åt dina SIS-klassrum och studentkonton i början av en NetSupport-hanterad lektion. Miniatyrförbättringar och förbättrad zoomprestanda ingår också.

IOS Tutor Assistant - v1.06

Förutom ett fullständigt uppdaterat användargränssnitt för att förbättra navigering och funktionalitet för både iPad och iPhone, innehåller den senaste versionen även en ny ikon för "Hjälpförfrågan" som visar hur många utestående hjälpförfrågningar till läraren. Detta beskriver nu också varje elevs namn och meddelande; hjälpa läraren att ge effektivt stöd.

NetSupport School - v12.5

Uppdaterad användargränssnitt
NetSupport School har nu ett helt uppdaterat användargränssnitt för att göra det ännu enklare att identifiera och navigera till funktioner. Användare kan också växla mellan en grundläggande och avancerad verktygsfält - vilket gör det mer tillgängligt för nya lärare.


NetSupport School Tutor

Återställa systemlösenord
Ett av de vanligaste problemen för IT-tekniker är att studenterna glömmer bort sina lösenord. Nu kan lärare ta rollen att återställa nätverkslösenord via deras aktivitetsfält, så att studenterna snabbare får tillgång till sina enheter och ser till att lektionsstörningen hålls till ett minimum.

Ny PowerShell-function
Ett PowerShell-fönster kan nu startas från konsolen för att snabbt och enkelt köra PowerShell-kommandon på en vald Windows Klient.

Nya installation förbättringar
NetSupport School Deploy erbjuder nu ett mer intuitivt gränssnitt för att lokalisera och distribuera till maskiner och låter dig snabbt lokalisera maskiner lokala till handledaren.

Förbättrad prestanda
Lärare kan maximera lektionstiden ytterligare med förbättrade filöverförings- och distribution hastigheter.

Aktivera webbkamera
Webbkameror på klassrum apparater kan nu inaktiveras, vilket inte bara hjälper till att stödja skolans eSafety-politik utan också bidrar till att behålla elevernas fokus under lektionerna.

Chrome Tutor - v1.13

Uppdaterad användargränssnitt
Med ett uppdaterat användargränssnitt är det nu enklare än någonsin att identifiera och navigera till funktioner.

Nya anslutningsmetoder
Med extra stöd för NetSupport School användar- och anslutningsalternativ, Chrome Lärare kan nu snabbt ansluta till de obligatoriska studentenheterna med inloggat användarnamn / e-post. Detta extra stöd innebär att skolor har mer flexibilitet när de ställer in och ansluter till klassrummen, vilket hjälper till att maximera lektionstiden.

Förbättrad Internet Mätning
Den nyligen tillagda "Details View" ger läraren en omedelbar översikt över aktuell internetaktivitet i klassrummet och visar den aktiva webbadressen för varje ansluten Student-enhet.

Förbättrad prestanda
Den förbättrade Thumbnail Zoom-prestanda gör det möjligt för lärare att zooma in snabbare för att se vilka elever som gör, vilket hjälper till att säkerställa att de kvarstår på uppgiften.

Chrome Student - v1.55

Med extra stöd för anslutningar från a NetSupport School Tutor ** med hjälp av "PC Mode", detta gör det möjligt för läraren att snabbt ansluta till en fast lista över Student-enheter efter maskinnamn (oavsett vem den inloggade eleven är), vilket hjälper till att maximera lektiden och göra den idealisk för miljöer där enheterna förblir i samma klassrum.

** NetSupport School Windows Handledning ansökan krävs. "PC Mode" -anslutningar från a NetSupport School Chrome Lärare kommer snart.

För att ladda ner det senaste NetSupport School Chrome Student Förlängning, besök bara Google Chrome Webbutik.
För att ladda ner det senaste NetSupport School Handledare för Chrome appuppdatering, besök bara Google Chrome Webbutik.

Handledning App för Windows 10

Version 12 of NetSupport School ser introduktionen av en helt ny, infödd Tutor-app för Windows 10. Appen är utformad för att utnyttja fördelarna med mobilundervisning på Windows 10 beröringsfunktioner och introducerar ett nytt användaroptimerat gränssnitt.

Nya och förbättrade funktioner v1.8.1000

 • Stöd för Microsoft Surface Dial - visa en radiell meny med NetSupport School funktioner för snabb och enkel utförande av vanliga uppgifter.
 • Importera / exportera godkända och begränsade webbplatslistor.
 • Ange en anpassad målmapp när du överför dokument och resurser till studentmaskiner.

Funktioner inom lärarprogrammet inkluderar:

 • Alternativet "Class Mode" -anslutningen erbjuder direkt integration med Microsoft School Data Sync, vilket gör att lärare direkt kan få tillgång till sina klassrum och studentkonton i SIS (Student Information Systems) i början av en NetSupport-hanterad lektion.
 • Utökat plattformsstöd för studenter som använder Chrome OS och Apple Mac-system.
 • Enhetskontroll - Förhindra att data kopieras till eller från USB-lagring och CDR / DVD-enheter, samt stäng av / avaktivera ljudet på elmaskiner.
 • Strömhantering - Slå på eller av, logga in / logga ut eller starta om på klassrumsdatorer.
 • Virtual Whiteboard stöds av en mängd ritverktyg för förbättrat samarbete inom klassrummet.
 • Utskriftsalternativ läggs till i Student Registration-funktionen.
 • Programkontroll - Nyligt tillagda alternativ för att minimera eller stänga öppna program.
 • Studenthjälp Förfrågningar är nu färgkodade för att markera prioritet: Arbeta komplett, behöver hjälp eller omgående hjälp krävs.
 • Nytt alternativ för att slå på eller av NetSupport School Studentverktygsfält.
 • Nuvarande lektionens mål och förväntade resultat.
 • Samla in ett deltagarregister.
 • Övervaka studenthjälp begäran.
 • Lås eller blank studenter skärmar för att få uppmärksamhet.
 • Övervaka studentens miniatyrbilder.
 • Visa enskilda studenter.
 • Chatta och skicka meddelanden till klassen.
 • Övervaka och begränsa internetanvändning.
 • Övervaka och styra programanvändning (skrivbord och butik).
 • Starta applikationer och webbplatser på student skärmar.
 • Utför snabba undersökningar av lektioner.
 • Mät framsteg - inklusive peer och individuell bedömning, poäng och mer.
 • Överför dokument och resurser till alla eller valda studenter.

För att ytterligare utnyttja nära integration med Windows 10, lärare kan fjärrställa Office 365-appar (bland andra) med direkt integration med OneDrive. Lärare kan också lägga till viktiga lektionsresurser och information från Studentjournalen till en OneNote Class Notebook, om så önskas.

För att bedöma studentens framsteg och förståelse, NetSupport School Den unika frågeformulärmodulen (Q&A) tillhandahålls, vilket möjliggör olika frågeformer och verktyg - verbal och basket; slumpmässig; först att svara; teambaserat studentval; peer bedömning och spel-stil. Ett snabbt undersökningsverktyg ingår också för att stödja en lektionens plenum.

Klassrum Resurser och innehåll kan distribueras till alla studenter sömlöst med det inbyggda filöverföringsläget.

Den nya ursprungliga NetSupport Tutor-appen tillhandahålls som en kompletterande komponent till den traditionella NetSupport School skrivbordsapplikation och är tillgänglig för nedladdning från Windows Lagra. De NetSupport School Studentprogramvaran har också ett antal förbättringar på låg nivå för att säkerställa full kompatibilitet med Windows 10, stöd för den senaste webbläsartekniken och förbättringar för elevernas användning på beröringsfunktioner.

Handledare för Android

För installation på en lärares Android tablett (v4.0.3 och högre), NetSupport School Handledare för Android utvidgar produktens kapacitet till dedikerade tablettbaserade klassrum, vilket ger läraren möjlighet att ansluta till varje studentenhet och möjliggöra interaktioner och support i realtid.

Anmärkningar: Student Tablet måste köra NetSupport School Studenter - finns också att ladda ner från butiken.

Viktiga funktioner vid anslutning till studentenheter:

 • Miniatyrvy: Miniatyrerna i varje student utrustning tillåter läraren att övervaka klassrumsaktiviteter i en enda vy. * För mer detaljerad övervakning kan läraren diskret visa skärmen hos en vald student.
 • Realtids studentbedömning: Fråga och svar (Q & A) -läget gör det möjligt för läraren att genomföra både individuell student och peer-bedömning. Leverera frågor muntligt till klassen, välj sedan eleverna för att svara. Välj studenter antingen slumpmässigt (pot luck), först att svara eller i team. Stoppa frågor till flera studenter, be klassen att jämföra utvärdera ett valt svar och behålla individuella och lagpoäng.
 • Skolundersökningar: Lärare kan bedriva undersökningar för att mäta studentkunskap och förståelse. Studenterna kan reagera i realtid på de undersökningsfrågor som ställs och läraren kan sedan visa resultat för hela klassen, så att studenterna får en snabb återkoppling om deras framsteg.
 • Studentregistret: Läraren kan begära standard och / eller anpassad information från varje elev i början av varje klass och skapa ett detaljerat register från den information som lämnas.
 • Lektionsmål: Om läraren tillhandahåller en gång ansluten presenteras eleverna med detaljer om den aktuella lektionen tillsammans med övergripande mål och deras förväntade lärandemål.
 • Chatt och meddelande: Inleda samtal mellan lärare och student och skicka meddelanden från lärarutrustningen till en, vald eller all studentutrustning.
 • Be om hjälp: Studenter kan diskret varna läraren när de behöver hjälp.
 • Starta webbplatser: Lansera en vald webbplats på studentapparater.
 • Studentbelöningar: Läraren kan tilldela "belöningar" till studenter för att känna igen gott arbete eller beteende.
 • Filöverföring: Läraren kan överföra filer till en vald student eller flera student enheter i en enda åtgärd.
 • Lås / tom skärm: Se till att studenten fokuserar när du presenterar genom att låsa eller bläddra i studentskärmarna.
 • WiFi / Batteriindikatorer: Visa aktuell status för trådlös batteristyrka för varje ansluten studenttabell.
 • Ansluta till studenter: NetSupport School ger en snabb och enkel metod för att ansluta till de nödvändiga studentenheterna. Läraren kan skapa "rum" i förväg och studentenheterna kan konfigureras till ett specifikt rum. I början av en lektion anger läraren helt enkelt vilka av de fördefinierade rummen de vill ansluta till. "Roaming" -studenter har också möjlighet att ansluta till ett särskilt rum.

Vår NetSupport School Tutor för Android är gratis att prova i din miljö under 30 dagar och kan sedan användas med befintliga NetSupport School-licenser. Alternativt kan ytterligare licenser köpas från din NetSupport-återförsäljare.

* Screen capture-funktion som stöds på studenttabletter där det är extra NetSupport School Verktyget "Utökade funktioner" är installerat. Finns för de flesta av de ledande tabletttillverkarna.

Klicka här att lära sig mer om NetSupport School är handledare för Android.

Student för iOS v1.30

Finns som en gratis nedladdning från iTunes, den senaste versionen av NetSupport School Studentapp för iOS ger förbättrad prestanda och användbarhet; iOS8-stöd; och stöd för en annan av produktens nyckelverktyg för bästa praktik, Q & A-modul:

Fråga och svar Modul

Studenter som använder iPad kan nu delta i en lärarledd frågeställning. Funktionen uppmuntrar aktiv bedömning av lärande i klassrummet, vilket gör det möjligt för lärare att introducera nya frågeformulär till lektionen, till exempel "basketboll" -frågor, förstärka viktiga inlärningspunkter och omedelbart mäta studentförståelse.

Läraren kan snabbt fråga klassens muntliga frågor; tillåta studenter att väljas utifrån svarets hastighet, som ett lag eller slumpmässigt; studsa frågor till flera studenter be att klassen ska utvärdera ett svar; och värdera svar under hela processen.

Förutom den version som är tillgänglig för nedladdning från iTunes kan en Enterprise Version som erbjuder ytterligare funktionalitet laddas ner för utvärdering inom ditt eget företag.

Ytterligare funktioner tillgängliga i NetSupport School Student för iOS (Enterprise Version)

Studentminor
Miniatyrbilder av varje student utrustning tillåter läraren att övervaka klassrumsaktiviteter i en enda vy. Zooma in på en vald student för en optimerad miniatyrbild för högupplöst.

Visa student skärmar
För mer detaljerad övervakning kan läraren diskret visa skärmen (Watch Mode) för vilken vald student enhet som helst.

Starta webbadresser
Läraren kan fjärrsläppa en vald webbplats på en eller flera studentenheter.

En annan fördel med Enterprise Version är att den kontinuerligt fungerar i bakgrunden på studentanordningar, så att läraren fortfarande kan interagera med iOS-studenter (när du använder funktioner som Visa skärm, Frågor och Svar, Chat, Meddelande, Klassundersökningar och Studentregistret ) även när appen inte är öppen.

Klicka här att lära sig mer om NetSupport School är mobilappar och att ladda ner.

Förbättrad Windows 8 / 8.1 support

Om både Tutor- och Student-enheterna är beröringsaktiverade kan handledaren använda pekskommandon för att styra Studentmaskinen under en visningssession. För att underlätta peknavigering introducerar den senaste versionen en "pekgräns". När det är aktiverat ger detta ett mer definierat område som kan användas för att göra det lättare att komma åt Windows 8 / 8.1-funktionalitet när du använder dragpussgester.

Student för Android v2.10

Student-appen för Android inkluderar nu stöd för ännu fler av NetSupport School är viktiga verktyg för klassrumshantering, med tillägg av både fråga- och svarmodulen och filöverföring:

Fråga och svar Modul

Studenter som använder Android surfplattor kan nu delta i en lärarledd frågeformulär. Funktionen uppmuntrar aktiv utvärdering av lärande i klassrummet, vilket gör det möjligt för lärare att introducera nya frågeformer i lektionen, till exempel "basketfrågeställningar", förstärka viktiga inlärningspunkter och omedelbart mäta elevernas förståelse.

Läraren kan snabbt fråga klassens muntliga frågor; tillåta studenter att väljas utifrån svarets hastighet, som ett lag eller slumpmässigt; studsa frågor till flera studenter be att klassen ska utvärdera ett svar; och värdera svar under hela processen.

 Filöverföring

Lärare kan nu överföra filer till och från en vald studenttablett eller flera enheter i en enda åtgärd. Eleverna kan komma åt filerna från ett nytt "File Explorer" -fönster.

Dessutom har följande konfigurations- och prestationsförbättringar gjorts:

Starta vid uppstart

Vårt NetSupport School Studenten kan nu konfigureras för att starta automatiskt när surfplattan är påslagen.

Automatisk inloggning till ett fast rum

När enheter finns i ett fast klassrum kan du nu konfigurera NetSupport School Student att inte bara starta vid start utan också automatiskt ansluta till det angivna rummet.

Du kan lösenordsskydda konfigurationen för att förhindra att ändringar görs.

NetSupport School Förbättrad prestanda när du tittar på en studentenhet eller visar lärarskärmen för elevenheter innebär att information kan delas snabbt och enkelt.

NetSupport School v12
 • Stöd för Windows 10 operativsystem hos Tutor och Student, inklusive surfplattläge och Microsoft Edge-webbläsare.
 • Student Dialoger uppdateras för att vara mer beröringsvänliga.  
 • Student Verktygsfält uppdaterat med uppdaterat användargränssnitt.
NetSupport School v11.41
Optimerad nätverksprestanda (IP Multicast)
I vissa miljöer kan nätverksaktiviteten minskas genom att använda multicast snarare än sändningsteknik, där data endast skickas till enheter som uttryckligen begär det. För att säkerställa lämpligheten i alla miljöer, NetSupport School erbjuder nu stöd för både sändning och multicast-lägen.
 

Filöverföring

Den senaste versionen av NetSupport School har levande mappar. När du startar en filöverföring till en fjärrdator, sökvägen till alla öppna mappar (Explorer windows) på antingen handledaren eller studentens skrivbord visas högst upp i fönstret för filöverföring för att underlätta snabbt val.

Handledare för Google Chrome

Den nya NetSupport School Handledare för Chrome utökar produktens stöd för flera plattformar genom att möjliggöra för lärare i en dedikerad Chrome OS-klassrummet för att interagera med eleven Chromeböcker * från sina egna Chrome OS-aktiverat system. * The NetSupport School Student-apptillägg för Google Chrome måste installeras på varje student Chromebok.

Viktiga funktioner när du ansluter till elever från en lärares Chrome OS-enhet:

 • Visa en kristallklar miniatyrbild av varje studentmaskin i en enda vy.
 • Zooma in för att se en större miniatyrbild av en vald student Chromebok.
 • Läraren kan ställa in mål och förväntade resultat för den aktuella lektionen.
 • Be eleverna registrera sig i början av varje lektion.
 • Lås elevens mus och tangentbord när du instruerar det.
 • Skicka en omedelbar undersökning eller begäran om feedback till varje elev och visa resultat i realtid.
 • Läraren kan öppna en diskussionssession som alla eller valda studenter kan gå med, skriva in sina kommentarer och dela med resten av klassen.
 • Skicka ett uppmärksamhetsmeddelande eller instruktion till varje studentmaskin.
 • Begär hjälpfunktion - eleverna kan skicka en begäran om hjälp till läraren.
 • Blockera obehöriga webbplatser.
 • Använd endast godkända webbplatser.
 • Blockera all Internet-åtkomst.
 • Starta en webbplats för eleven Chromebok.
 • Blockera FTP-åtkomst.
 • Se detaljer för den webbplats som studenterna nu tittar på.

I klassrum med blandad plattform, NetSupport School Windows Lärarapplikation kan också ansluta till student Chromeböcker.

Student för iOS

Den senaste versionen förlängs NetSupport Schoolförmåga att stödja dina initiativ från BYOD (Bring Your Own Device) och den växande användningen av mobil teknik i det moderna klassrummet med lanseringen av sin nya Student-app för Apple iOS-enheter.

Smakämnen NetSupport School Student för iOS ser till att elever som använder dessa enheter fortfarande kan gå med i dina NetSupport-hanterade lektioner.

Viktiga funktioner när du ansluter till studenter som använder iOS-enheter:

 • Studentregistret: Läraren kan begära standard och / eller anpassad information från varje elev i början av varje klass och skapa ett detaljerat register från den information som lämnas.
 • Ansluta till studenter: Läraren kan antingen leta efter studenter (från sin skrivbordsapplikation) eller låta eleverna ansluta direkt till den relevanta klassen från sin enhet.
 • Lektionsmål: Om läraren tillhandahåller en gång ansluten presenteras eleverna med detaljer om den aktuella lektionen tillsammans med övergripande mål och deras förväntade lärandemål.
 • Skickar meddelanden: Läraren kan sända meddelanden till en, vald eller alla enheter. Studenter får en hörbar och visuell varning när ett meddelande tas emot och de kan sedan ses och hanteras av studenten.
 • Chatt/meddelande : Både studenten och läraren kan initiera en chatsession och delta i gruppdiskussioner.
 • Begär hjälp: Eleverna kan diskret varna läraren när de behöver hjälp. Detta skickar en varning till lärarens skrivbord, så att de kan interagera med den berörda eleven. Dessutom visas ett rött verktygsfält högst upp på elevens skärm, vilket gör det möjligt för läraren att enkelt identifiera elever som behöver hjälp när de rör sig i klassrummet.
 • Skolundersökningar: Som en del av elev- och klassrumsbedömning kan lärare genomföra undersökningar för att mäta studentkunskap och förståelse. Studenterna kan svara i realtid på de undersökningsfrågor som ställts och läraren kan sedan visa resultat för hela klassen, så att studenterna får en snabb återkoppling om deras framsteg.
 • Visa Screen: Under presentationen kan läraren visa skrivbordet till anslutna enheter, då studenter kan använda pekskärmsfunktioner för att nypa, panorera och zooma in för att markera viktig information när det behövs.
 • Batteristatus: Visa aktuell batterihållfasthet för varje ansluten studentanordning.
 • Konfigurationsalternativ: Lärare kan välja att förkonfigurera varje enhet med de nödvändiga anslutningsinställningarna i klassrummet, eller "skjuta" inställningarna ut till varje enhet inifrån NetSupport School Lärarprogram.

NetSupport School Student för Android v2
Den senaste versionen gör att lärare kan:

 • Lansera en vald webbplats på en eller flera studenttabletter.
 • Tilldela "belöningar" till studenter för att känna igen gott arbete eller beteende.
 • Blanka studentskärmar för att få uppmärksamhet.
 • Visa aktuell trådlös batteriladdningsstatus för varje ansluten student.

Dessutom för enheter som stöds *:

 • Visa miniatyrer av alla anslutna studenttabletter från handledarprogrammet.
 • Zooma in för att visa en större miniatyrbild av en vald studenttablett.

* Stödda enheter är från de säljare som har tillhandahållit ytterligare behörigheter för åtkomst till skärmövervakning på sina tabletter.

NetSupport School - v11.30

NetSupport School Student för Android
Tillgänglig att ladda ner från Google Play, den nya NetSupport School Student för Android möter utmaningarna med den ökade användningen av mobilteknologi i det moderna klassrummet.

För användning i din befintliga NetSupport-hanterade klassrumsmiljö, en gång installerad på dina elevers Android surfplattor, lärare kan interagera med och stödja elever från det traditionella desktop Tutor-programmet.

Viktiga funktioner när du ansluter till elever som använder Android tabletter:

 • Studentregistret: Läraren kan begära standard och / eller anpassad information från varje elev i början av varje klass och skapa ett detaljerat register från den information som lämnas.
 • Ansluta till studenter: Läraren kan antingen bläddra efter studenttabletter (från deras stationära applikation) eller låta eleverna ansluta direkt till relevant klass från deras Android enhet.
 • Lektionsmål: Om de tillhandahålls av läraren, när de är anslutna, presenteras eleverna med detaljer om den aktuella lektionen tillsammans med övergripande mål och deras förväntade lärandemål.
 • Skickar meddelanden: Läraren kan sända meddelanden till en, vald eller alla tabletter. Studenter får en hörbar och visuell varning när ett meddelande tas emot och de kan sedan ses och hanteras av studenten.
 • Chatt: Både studenten och läraren kan initiera en chatsession och delta i gruppdiskussioner.
 • Begär hjälp: Eleverna kan diskret varna läraren när de behöver hjälp. Detta skickar en varning till lärarens skrivbord, så att de kan interagera med den berörda eleven. Dessutom visas ett rött verktygsfält högst upp på elevens surfplatta, vilket gör det möjligt för läraren att enkelt identifiera elever som behöver hjälp när de rör sig i klassrummet.
 • Klassundersökningar: Som en del av elev- och klassrumsbedömning kan lärare genomföra undersökningar för att mäta studentkunskap och förståelse. Studenterna kan reagera i realtid på de undersökningsfrågor som ställs och läraren kan sedan visa resultat för hela klassen, så att studenterna får en snabb återkoppling om deras framsteg.
 • Låsskärm: Läraren kan låsa elevernas skärmar medan de presenterar, vilket säkerställer elevernas fokus vid behov.
 • Visa skärm: Under presentationen kan läraren visa skrivbordet på anslutna tabletter, så att studenterna kan använda pekskärmsfunktioner för att nypa, panorera och zooma för att markera nyckeltal när det behövs.
 • Konfigurationsalternativ: Lärare kan välja att förkonfigurera var och en Android surfplatta med nödvändiga anslutningsinställningar i klassrummet, eller "skjut" inställningarna ut till varje enhet inifrån NetSupport School Lärarprogram.

Utökad Google Chrome Operativsystem som stöds

Chatt/meddelande : Läraren kan öppna en diskussionssession med utvalda eller alla elever, skriva in sina kommentarer och dela med resten av klassen. Förbättrad "Show" -prestanda.

NetSupport School - v11.20

Optimerande NetSupport School för användning i en trådlös miljö

NetSupport School använder avancerade tekniker för att begränsa effekterna av ett opålitligt trådlöst nätverk. I den senaste versionen har vi lagt till flera konfigurationsalternativ som hjälper dig att minska mängden data som skickas över ditt nätverk - vilket resulterar i förbättrad prestanda.

Utökad Google Chrome Operativsystem som stöds

Den senaste versionen förlängs NetSupport Schoolsupport för studenter som använder Google Chrome OS netbooks:

 • Visa lärarens skärm. Se till att studenten uppmärksammas och fokuseras när de presenteras genom att "visa" lärarens skrivbord för utvalda elevskärmar.
 • Utför en show till studenter i en webbläsarflik eller i helskärmsläge.
 • Multi-monitor support. Om läraren använder flera övervakare väljer du en enskild skärm för att visa för studenter eller visa alla.
 • Visa en ansökan till utvalda studenter.
 • Fjärrkontroll. Förutom att diskret övervaka elevers skärmar (Watch Mode) kan lärare nu interagera med elevernas skrivbord med realtidsfjärrkontroll (Share Mode). Perfekt för att ge 1: 1 hjälp och stöd till studenter efter behov.
Förbättrad Windows 8 Support

Lägger till vårt befintliga Windows 8 skrivbordssupport, lärare och tekniker har nu förmågan att interagera med och kontrollera elevernas maskiner som kör Windows 8 (Metro) gränssnitt:

Internetkontroll

 • Tillåt endast åtkomst till godkända webbplatser.
 • Blockera all internetåtkomst eller begränsa dem till en begränsad lista.
 • Använd funktionen SafeSearch för att förhindra att olämpligt innehåll returneras i sökresultaten.
 • Blockera FTP-åtkomst.

Programkontroll

 • Tillåt endast godkända program att köras.
 • Förhindra att begränsade program körs.
 • Övervaka användningen av öppna applikationer.
 • Ändra den aktuella applikationen.
 • Stänga applikationer, med möjlighet att spara arbete, på valda studentsystem i en enda åtgärd.
 • Tvinga program att stänga utan anvisningar.
 • Starta en ansökan på studentmaskiner.

Snabbstart / skrivbordsreglage

Introducerad i version 11 låter alternativet "Snabbstart" lärare fjärrstarta applikationer, specifika dokument eller webbplatser på utvalda eller alla studentdatorer på ett ögonblick. Funktionen innehåller nu stöd för Windows 8 "Metro" -appar.

Kontrollerna 'Student Desktop' inkluderar nu möjligheten att växla mellan Windows 8 stationära och 'Metro' gränssnitt.

Teknikerkonsol

Nu tillåter Windows 8 Lagra Metro-appar och webbsidor som visas på Windows 8 "Metro" -webbläsare som ska inkluderas i dina "alltid på" -begränsningar.

NetSupport School v11

NetSupport School har utvecklats under många år för att säkerställa att den fortsätter att möta utmaningarna i dagens moderna klassrum och förblir kompatibel med det ständigt föränderliga IT-landskapet.

Med en ny version är fokus inte bara på att introducera innovativa nya funktioner utan också att granska befintlig funktionalitet för att säkerställa att den fortfarande är relevant och i linje med modern pedagogik.

Med detta i åtanke, NetSupport School Version 11 levererar över 200 nya och förbättrade funktioner alla inslagna i ett återställt användargränssnitt.

Frågor och svar Modul

Den nya Fråga och svarmodulen ger en enkel och övertygande uppsättning verktyg för att uppmuntra aktiv bedömning av lärande i klassrummet. Det gör det möjligt för lärare att förstärka nyckelinlärningspunkter och omedelbart mäta studentförståelse under en lektion.

Med hjälp av ett "spel-show" -tilgang kan läraren snabbt fråga klassens verbala frågor, låta studenterna väljas utifrån svarets hastighet, som ett lag eller slumpmässigt. Belöningar kan fördelas och spåras mot individen eller, i förekommande fall, lag.

Kärnan i denna funktion är förmågan att snabbt och effektivt leverera både peer och individuell studentbedömning samt introducera nya frågeformulär till lektionen, till exempel "basketbollsförfrågan".

 • Först att svara på frågetypen.
 • Ange en svarfrågestyp.
 • Slumpmässig urvalsfrågestyp.
 • Möjlighet att gruppera studenter i lag slumpmässigt.
 • Möjlighet att ange antal lag.
 • Möjlighet att skapa lag baserat på House / Colors.
 • Möjlighet att "studsa" frågan till nästa elev.
 • Förmåga att ställa tänkande för studenter innan de kan svara.
 • Möjlighet att ställa in tidsgräns för elever att svara på.
 • Möjlighet att utesluta studenter från nästa omgång om de svarar korrekt.
 • Möjlighet att utesluta studenter från nästa omgång om de svarar felaktigt.
 • Valmöjlighetsbedömning.
 • Förmåga att göra poäng som lag eller enskild student.
 • Alternativ att dra av en punkt för felaktigt svar.

Tutor Assistant-app för Apple iOS och Android

Version 11 introducerar en ny komponent som är tillgänglig för gratis nedladdning från Apples iTunes, Amazon App Store och Google Play App Store.

För användning i din befintliga NetSupport-hanterade klassrumsmiljö är appen NetSupport Tutor Assistant en förlängning till den traditionella skrivbordsprogrammet Tutor, vilket ger ökad rörlighet för lärare runt IKT-sviten och det perfekta verktyget för att låta assistenter hjälpa till med att övervaka studentens framsteg.

Apple iOS, Android en surfplatta och smartphone kompatibel, när den har installerats på en enhet, parar appen med NetSupport desktop Tutor-programvara, vilket gör det möjligt för lärarna att flytta runt i klassrummet, vilket hjälper till att behålla nyckelkontroll och övervakning av alla elevernas arbetsstationer.

Funktioner som stöds på Tabletter:

 • Stöd för Android och iPad-surfplattor.
 • Visa studentminnebilder.
 • Skicka studenter ett förinställt meddelande.
 • Blockera begränsade webbplatser.
 • Ange godkända webbplatser.
 • Blockera all internetåtkomst.
 • Lås / Lås upp studentdatorer.
 • Logoff-studentdatorer.
 • Blank / Unblank studentskärmar.
 • Begränsa studentut utskrift.
 • Ange godkända applikationer.
 • Blockera begränsade applikationer.
 • Välj en grupp studenter.
 • Detaljer Visa.
 • Visa användaranvisningar för studentanmälan.
 • Zooma på student.
 • Sortera studenter efter namn / handledare.
 • Visa aktuell applikation.
 • Visa aktuella webbplatser.
 • Ange anslutnings lösenord.
 • Tutor badge som visar antalet aktuella anslutna handledare.

Funktioner som stöds på Smartphones:

 • Stöd för Android och Apple iOS-smartphones.
 • Skicka studenter ett förinställt meddelande.
 • Blockera begränsade webbplatser.
 • Ange godkända webbplatser.
 • Blockera all internetåtkomst.
 • Lås / Lås upp studentdatorer.
 • Logoff-studentdatorer.
 • Blank / Unblank studentskärmar.
 • Begränsa studentut utskrift.
 • Ange godkända applikationer.
 • Blockera begränsade applikationer.
 • Ange anslutnings lösenord.

Teknikerkonsol

Version 11 levererar en rad viktiga förbättringar av teknikerns konsol, centrerad kring två viktiga funktionsområden. För det första säkerhetspolicyer, där alla datorer kan kontrolleras mot en fördefinierad uppsättning policyer, som omedelbart identifierar alla datorer som är utan antivirus, Windows uppdateringar eller Internet-skydd.

För det andra tillåter ett policyhanteringsverktyg att NetSupport-begränsningar definieras och tillämpas permanent över skolan.

För närvarande erbjuder klassrumsledningslösningar användningskontroll under en lektions varaktighet och dessa begränsningar stoppar så snart lärarens dator kopplas bort. I NetSupport School 11 tillämpas dessa begränsningar centralt och förblir i kraft 24 timmar om dygnet. Under en lektion kan dessa åsidosättas med lärarens specifika inställningar.

Nya och förbättrade funktioner i Tech Console inkluderar:

 • Visa / Ange Power Management Policy för studenter och lärare.
 • Visa / Set Windows Uppdateringspolicy för elever och lärare.
 • Visa / Ange användaråtkomstkontrollpolicy för elever och lärare.
 • Visa antivirusstatus för studenter och lärare.
 • Visa / Set Windows Brandväggspolitik för studenter och lärare.
 • Visa spionprogramstatus för studenter och lärare.
 • Visa / Ställ in Internet Explorer Phishing-filter för studenter och lärare.
 • Visa / Ställ in Internet Explorer Protected Mode Policy för elever och lärare.
 • Visa NetSupport Protect Status för studenter och lärare.
 • Redigera registret för ett fjärrsystem.
 • Starta en lokal kommandotolk från fjärrsystemet på datorn.
 • Starta programverktygsfältet.
 • Möjlighet att ställa in 'Alltid på' applikationsbegränsningar för studenter och lärare.
 • Möjlighet att ställa in 'Alltid på' Internetbegränsningar för studenter och lärare.
 • Möjlighet att ställa in 'Alltid på' USB-begränsningar.
 • Möjlighet att ställa in 'Always on' CD / DVD-begränsningar.
 • Möjlighet att ställa in 'Alltid på' skrivarbegränsningar.
 • Bekväm reglaget för att ändra storlek på miniatyrbilder, ange uppdateringsintervall eller miniatyrer i automatisk storlek från statusfältet.
 • Förbättrad fildistribution.
 • Support för Google Chromeböcker.
 • Sök efter student efter namn.
 • Sök efter studenter efter enhet.
 • Sök efter studenter efter rum.
 • Visa trådlös signalstyrka i Tech Console.
 • Visa återstående batteriström i Tech Console.
 • Visa användarbekräftelsestatus för studenter och lärare.
 • Visa säkerhetsnyckelstatus för studenter och lärare.
 • Möjlighet att manuellt markera en maskin som handledare.
 • Möjlighet att utesluta lärarmaskiner från globala policyer.
 • Alternativ för att gruppera lärares datorer automatiskt.
 • Redesignat Tech Console-gränssnitt.
 • Ny säkerhetskolumn i detaljerad teknisk konsolinformation.
 • Ny policy kolumn i detaljerad teknisk konsolinformation.
 • Anpassningsbara kolumner i detaljerad teknisk konsol.
 • Bredare kolumner i Inventory, application, process och service listor.

Google Chromebokstöd

Den nya generationen av Google Chromeböcker är avsedda att hjälpa skolor att lägga teknik i händerna på fler elever och NetSupport är angelägen om att se till att lärare kan fortsätta att erbjuda effektivt eleverstöd i denna miljö.

Version 11 innehåller som standard en uppsättning plugins för Chrome OS netbooks, vilket gör att de kan övervakas av en vanlig lärar-PC. Ett NetSupport Chrome Klienten är gratis att ladda ner från Google Play-butiken.

NetSupport School gör att en blandning av enheter kan hanteras samtidigt, så inte alla studenter behöver vara på Chrome-baserade system. En unik "gateway" tillhandahålls för att säkerställa att alla studenter kan lokaliseras och hanteras vid behov.

 • Visa studentminnebilder.
 • Skicka omedelbara studentundersökningar.
 • Visa resultat för studentundersökningen.
 • Skicka studenter ett meddelande.
 • Blockera begränsade webbplatser.
 • Ange godkända webbplatser.
 • Blockera all internetåtkomst.
 • Starta en webbplats för eleven Chromebok.
 • Blockera FTP-åtkomst.
 • Stäng en webbplats för studenten Chromebok.
 • Registrera studenter.
 • Konfigurera rumsläge.
 • Instruktionsdialog för redesignad lektionsinformation.

För mer information om NetSupport School för Google Chromeboken Klicka här

Windows 8 PC och Tablet Support
Förutsättningsstöd förutsatt Windows 8 på både vanliga och touch-aktiverade stationära datorer samt för användning av både lärare och elev på Windows 8 tabletter.

Filöverföring / fildistributionförbättringar
Det finns ett antal förbättringar av produktens funktioner när du flyttar filer till och från studenter.

Filöverföring använder nu UDP för en-till-många överföringar och levererar filer 10x snabbare över klassrummet.

Förutom NetSupports 1: 1-filöverföring och 1: många fildistributionsfunktioner, det innovativa verktyget "Skicka och samla arbete", som gör det möjligt att skicka dokument till alla elever och sedan samlas in i en enda åtgärd av läraren, ger nu realtid feedback om status för varje dokument som skickas så att läraren kan se vilka studentfiler som är redo för insamling och vilka elever som behöver påminnelse.

 • UDP-filöverföring.
 • UDP Skicka / Samla Arbete.
 • Möjlighet att komma åt filöverförings- / distributionsalternativ direkt från menyn Tutor verktygsfält.

Replay Files
En viktig förbättring av funktionen 'Spela in och spela upp' ingår i version 11. Funktionen ger en lärare för att spela in aktivitet på en måldator som ska spelas upp senare. Dessa inspelningar lagras för närvarande i en NetSupport-formatfil.

Version 11 introducerar en ny videoredigerare, så att Replay-filer kan trimmas och redigeras innan de exporteras som AVI- eller WMV-filer. Lärare kan använda förinställda alternativ eller mer avancerade användare kan komma åt det nya videoredigeringsprogrammet där de kan styra videoupplösning, ljudkvalitet, start- och slutpunkter på videon och mycket mer.

Funktionerna är det perfekta verktyget för att bygga ett bibliotek med inspelade demonstrationer, antingen fångade i klassen eller förberedda för införlivande i framtida arbetsplaner.

 • Möjlighet att ändra storlek på videoupplösningen.
 • Möjlighet att skära videofiler.
 • Utdatafiler i AVI- eller WMV-format.
 • Konfigurerbar ljudkvalitet.
 • Förinställda Normal och Hi-Res videolägen.
 • Avancerade fristående konverteringsverktyg för replay.

Ny studentanslutningsläge
Införandet av ett nytt sätt att ansluta, Användarläge, gör det möjligt för läraren att definiera en lista över studenter att ansluta till baserat på deras inloggade användarnamn. För att göra det här och andra sätt att ansluta lättillgängligt visas en ny klassguiden när Tutorprogrammet initialt laddas och när en klass startas om.

Klassguiden gör det möjligt för läraren att välja det läge som bäst passar deras krav och guider dem genom att identifiera de studerande som krävs för klassen. Du kan ansluta via Rum, PC Namn, Student inloggningsnamn eller helt enkelt bläddra i nätverket för att hitta studenter.

 • Anslut till studenter av UserID.
 • Ny "Random Student" -verktygsfältknapp slumpmässigt väljer en elevmaskin som lärare kan interagera med.
 • Möjlighet att välja hur många studenter som slumpmässigt ska välja direkt från handledarverktygsfältet.
 • Anslut till Chromebok studenter.

Studenttidskrift
Den redan unika Digital Student Journal har ytterligare förbättrats för att hjälpa till i lektionsinspelning och förbättra innehållsutbudet för studenter utanför klassrummet. Lärare och elever kan nu välja en existerande journalfil och fortsätta att lägga till senare lektioner till den. Lärare kan lägga till kapitel i tidskriften, skapa bokmärken, synkronisera saknas innehåll från sin tidskrift med en student som saknat en lektion eller helt enkelt göra dokumentet mer professionellt och lägga till en skollogo.

Tidningen levererar en fullständig rekord över all aktivitet inom en lektion, hjälper hemläxa och revision, ger en värdefull resurs för studenter som har missat en lektion och ger lärare en fullständig rekord av aktivitet.

 • Fortsätt lägga till resurser i en befintlig journal.
 • Förmåga att namnge en Student Journal.
 • Lärarens journalstatus visas i statusfältet.
 • Tutor Toolbar-ikonen anger nu om lärarens dagbok har startats.
 • Möjlighet att lägga till en snabb notering till studentjournalen direkt från rullgardinsmenyn.
 • Alternativ att skriva ut journal direkt från rullgardinsmenyn.
 • Möjlighet att lägga till namngivna kapitel till studentjournalen.
 • Inkludera studentregistret i lärarens dagbok.
 • Automatisk skapande av bokmärken baserat på kapitel.
 • Journalsynkronisering - om eleven har missat objekt kan dessa sättas in i rätt position i linje med lärarens dagbok.
 • Ångra funktionen låter läraren eller studenten ta bort det senast lagda objektet.
 • Möjlighet att anpassa tidskriften med din skolas logotyp.

Snabbstart / skrivbordsreglage
Användarvänlighet är nyckeln till framgången för alla NetSupport-produkter. Med tillägg av så mycket ny funktionalitet i NetSupport School version 11 har ett antal ändringar gjorts i användargränssnittet för att förenkla användningen och säkerställa att lärare har direkt tillgång till alla dess nyckelfunktioner.

Den nya snabbstartfunktionen sammanför funktionalitet från andra moduler och ger en enda källa där läraren kan fjärrstarta applikationer, specifika dokument eller webbplatser på utvalda eller alla studentdatorer på ett ögonblick. Förutom snabbstart har version 11 utökat den vanliga lås-PC, funktioner för tom skärm till att även inkludera "Visa skrivbord" som omedelbart minimerar alla applikationer på student-PC och "Rensa skrivbord" som automatiskt stänger alla applikationer på student-PC ... med en varning!

Studentverktygsfält
Version 11 ser en ytterligare förlängning av den unika Studentverktygsfältet, vilket ger en visuell indikator för studenter om aktuell lektion, återstående tid, belöningar de har tilldelats och mycket mer. Studentverktygsfältet garanterar att alla samarbetsfunktioner inom produkten är tillgängliga för studenter. Studenter anmäls omedelbart när skrivarrestriktioner har tillämpats, Internet- eller applikationskontroller finns på plats och kan snabbt få tillgång till detaljer om sina lektionsmål och förväntade resultat eller helt enkelt begära lärarhjälp.

Studentverktygsfältet ändrar färg när hjälp begärs, vilket gör att studenterna inte behöver markera sin begäran till resten av klassen. För de som inte har möjlighet kan man också få tillgång till enklick åt studentresurserna, deras minnepinne för att få tillgång till dokument eller för att identifiera när de har genomfört kursarbeten skickad av läraren. Verktygsfältet är också åtkomstpunkten när en student vill lägga till egna personliga anteckningar eller innehåll till sin digitala tidskrift. Verktygsfältet kan aktiveras eller inaktiveras för att passa lektionskrav.

 • Redesignad Student Information Bar.
 • Växla till / från Student Information Bar alternativ från handledaren.
 • Förbättring av beräkning av utrymme klassdetaljerna kräver borttagning av tidigare överlappning.
 • Förbättrade verktygsfält för verktygsfältet.
 • Studentinformation Bar Rewards visar nu ett nummer när för många passar.
 • Larmfunktion för att låta eleverna låta läraren veta när de har slut på sitt arbete eller behöver hjälp.
 • Förmåga att se arbete skickat av läraren, sortera filerna och markera arbetet slutfört i rea tid och berätta lärare redo för arbete att samlas in.

Användargränssnitt

Version 11 ser ett helt nydesignat gränssnitt. Även om den har behållit samma layout för förtrogenhet, har alla aspekter av navigering och funktionsåtkomst återkommit och förbättrats. Alla menyer i produkten har uppdaterats, många är nu dockningsbara och kan inte dockas, så att de kan flyttas runt på skrivbordet för regelbunden användning. Det nya menyformatet tillhandahåller interaktiva menyer där till exempel ett meddelande kan skickas direkt från "kommunikationsmenyn" snarare än att behöva starta en separat dialog.

Med version 11 har vi inte bara lagt till betydligt mer innovativ och unik funktionalitet, vi har gjort produkten ännu enklare och mer intuitiv att använda.

 • Redesignad handledarverktygsfält.
 • Redesignad sidledare för handledare.
 • Visuell indikator för globala policyer på handledarens sidofält.
 • Visuell indikator för globala policyer mot studenter.
 • Stor applikationsikon på musen över.
 • Stor applikationsikon på miniatyrbilder.
 • Förenklad klientkontextmeny.
 • Redesignad verktygsfält visas när handledaren minimeras.
 • Nytt visningsfönster statusfält bilder för batteri och trådlösa styrka.
 • Nytt Inventory Window statusfält bilder för batteri och trådlös styrka.
 • Statusfältet för nya filöverföringsfönster för batteri och trådlös styrka.
 • Ny stilram för miniatyrbilder.
 • Anpassade studentbilder som används vid utskrift av klasslayout.
 • Klientegenskaper identifierar korrekt Windows 8 (32 bit eller 64 bit).
 • Ny stil av dropdowns från Tutor Toolbar så att ytterligare alternativ kan ställas in.
 • Möjlighet att skicka ett snabbt anpassat meddelande direkt från Tutor Toolbar.
 • Möjlighet att välja video för att visa direkt från Tutor Toolbar.
 • Möjlighet att välja replay-fil för att visa direkt från Tutor Toolbar.
 • Möjlighet att fästa rullgardinsmenyer som flytande windows.
 • Alternativ för att minimera godkända / begränsade listor.
 • Ny ikon för Studentbordsverktygsfältet.

Internet kontroller

 • Support för Google Chrome Browser.
 • Stöd för Mozilla Firefox Browser.
 • Nytt snabbstartsalternativ finns tillgängligt på verktygsfältet Tutor.

Applikationskontroller

 • Möjlighet att rensa studentens skrivbord.
 • Förmåga att minimera studentapplikationer.
 • Byta namn på "Execute" -funktionen till "Launch" -applikationen.
 • Större applikationsikoner överlagda på studentikoner.
 • Nytt snabbstartsalternativ tillgängligt från verktygsfältet Tutor för att ersätta verktyget Execute at Client.

Grupper

 • Gruppstudenter slumpmässigt av lag.
 • Gruppstudenter efter hus / färg.
 • Ökad storlek på dialogrutan "välj grupp".
 • Grupprutan visas när högerklickar på gruppmenyn.
 • Gruppflikarna ändras nu om det inte finns tillräckligt med utrymme.
 • Gruppverktygstips visar nu anpassade gruppbilder.

Tutor Idrifttagningslägen

 • Alternativ att inaktivera Global Internet-policy vid start.
 • Alternativ för att inaktivera Global Application-policy vid start.
 • Alternativ för att inaktivera Global Print-policy vid start.
 • Alternativ för att inaktivera Global Device-policy vid start.

Tutor Konfigurationsalternativ

 • Förmåga att fördefiniera Tutor Room lista.
 • Möjlighet att inkludera flera rum i förkonfigurerad Tutor Room lista.

Studentkonfigurationsalternativ

 • Exkludera specifika elevmaskiner från globala policyer.
 • Aktivera användarbekräftelse för anslutningar för Tech Console.
 • Aktivera skärmsläckningsläge.
 • Easy Tutor åtkomst till Student Toolbar konfiguration.
 • Ny skärmbild för skärmbild för bildskärm för bredbildsskärm.

Utskriftshantering
Funktionen Skrivarhantering belyser nu för läraren antalet pausade utskriftsjobb som kräver uppmärksamhet.
Provningsmoduler

 • Ny hållskärm medan ett test laddas.

Hjälpförfrågningar

 • Redesignad Hjälpförfrågan användargränssnitt.
 • Visuell Aktivitetsfältindikator visar nya hjälpförfrågningar.
 • Tutor Toolbar-märke som visar antalet öppna hjälpförfrågningar.

Active Directory

 • ADMX mallar.

Show

 • Kopiera automatiskt saknade videofiler som en del av Visa video.
 • Show Video stödjer nu fler videoformat.
 • Meddelande dialogrutan markerar hur man avslutar en show.