Fördelar

Plattformsflexibilitet

Plattformsflexibilitet

Den här framtidssäkra lösningen håller jämna steg med den senaste plattformsutvecklingen, och omfamnar skolornas föränderliga IT-landskap genom att erbjuda särskilda versioner för alla ledande skrivbords- och mobilplattformar. Stöd finns för Windows, Mac, Linux, Chromebook, Android och iOS – med NetSupport School kan läraren till och med ansluta till en blandad grupp studenter som alla använder olika plattformar.

I grunden utgör NetSupport School en enkel mekanism för att ansluta till alla studenter i klassrummet (oavsett vilka slags plattformar och enheter de använder). Läraren kan söka efter och ansluta till studenter med hjälp av förinställda listor över datorer och studenter, eller ansluta automatiskt till en rad elevinformationssystem (SIS) – däribland ClassLink OneRoster och Google Classroom.  

Spara tid

Spara tid

For teachers, there are many time-saving benefits in NetSupport School, such as its intuitive user interface with a host of easy-to-use tools available in just one click – helping teachers to maximise classroom time and ensuring their focus can remain firmly on teaching. Teachers are also able to turn multiple PCs on or off, monitor multiple PCs in a single view from one central point and send/collect files from all or selected students – and much more.

NetSupport School hjälper också tekniker att spara tid genom att det går att besvara och åtgärda problem direkt och säkert på distans. Nätverksövervakningen sker enkelt genom teknikerkonsolen (endast Windows) där man får en överblick över hela skolan. Datorerna grupperas efter klassrum och de som för närvarande är anslutna till lärare markeras. Varje dators status visas i realtid.

Spara pengar

Spara pengar

There are practical ways you can save money with NetSupport School, such as powering on or off all the classroom computers from the teacher’s PC, ensuring no more accidentally left on computers (and you don’t have to check them all individually to make sure they are all turned off). Printer management can also be controlled centrally, meaning no more unnecessary paper wastage or unauthorised printing. Reducing the load on the network can also be a major contributor to reducing power consumption and therefore impacting the school’s bottom line both in power and time.

E-säkerhetskrav

E-säkerhetskrav

Tekniken växer sig allt större och blir allt mer inbyggd i vardagens aktiviteter, och därför är det viktigt att unga människor får lära sig hur digital interaktion sköts på ett positivt sätt och hur man beter sig ansvarsfullt online – och att skolorna kan erbjuda en säker miljö för lärande.

Från att visa en students skärm för klassen för att uppmuntra positiv användning eller demonstrera någonting på lärarens skärm till att hålla studenterna informerade om vilka program eller webbplatser som är tillgängliga att använda kan NetSupport School användas för att främja en kultur av gott digitalt medborgarskap. Funktionerna för tangentbordsövervakning, internetmätning, programkontroller och säker sökning hjälper också skolan att ge studenterna tillgång till lämpliga onlineresurser samtidigt som man behåller kontrollen över vilka webbplatser och vilket innehåll de kan se. 

Fokuserade studenter

Fokuserade studenter

NetSupport School also provides tools to keep students on track to maximise teaching time. Teachers can gain attention by blanking and locking students’ screens and also control printer and USB usage. To save lost teaching time, quickly launch or close apps or web pages and control who has access to what – and when. Meanwhile, the dedicated Student Toolbar keeps the students informed about lesson details such as the lesson’s title, time remaining, any rewards they have been given by the teacher, lesson objectives and expected outcomes – again, helping them to focus on the lesson in progress. 

Bättre studieresultat

Bättre studieresultat

Genom att använda bästa praxis, och tack vare verktyg som håller studenterna fokuserade på uppgiften, är läraren redan på god väg mot att höja deras studieresultat. Utvärderingsverktygen inom NetSupport School hjälper dessutom läraren att hålla informella diskussioner och inbördes utvärderingar i klassrummet som förberedelse inför externa slutprov. Ju mer regelbunden återkoppling man får desto bättre blir studieresultaten. Studenterna får de kunskaper de behöver för att utvecklas.

Bästa praxis

Bästa praxis

Many of the features in NetSupport School are specifically developed in line with educational recommendations and accepted “best practice.” NetSupport School includes the provision of lesson details and expected outcomes visible to all students – while Student Journals deliver a full contextual record of key content for any lesson (and a valuable resource for absent students). For effective assessment in the classroom, the unique Q&A module in NetSupport School provides quick and easy 1:1, peer and group assessment tools – plus, teachers are able to group their students, allowing them to tailor teaching according to the different groups’ needs. 

Miljövänligt

Miljövänligt

Genom att man har full kontroll över skrivarna i klassrummet kan man direkt påverka skolans pappersförbrukning vilket innebär positiva miljöeffekter. Du som lärare behöver inte heller längre dela ut papper utan kan skicka hela ditt elektroniska dokument till alla i klassrummet på en gång. Du kan också stänga av och sätta på datorerna i klassrummet genom fjärranslutning om någon student skulle ha råkat glömma att stänga av sin. 

 

Vad de säger om oss ...

NetSupport School har visat sig vara ovärderligt för klassrumskontroll och fokusering av eleverna. Mike Gomm, Maiden Erlegh School

Ett oslagbart utbud av klassrumsförvaltningsfunktioner och är på många sätt det bästa av sitt slag på marknaden. PC Pro Magazine

NetSupport har revolutionerat undervisning och lärande på vår skola. Ett utmärkt klassrumsförvaltningsverktyg som alla IKT-lärare ska ha. Robert Kent, Jack Hunt School

Det här är det sätt som mjukvaran ska fungera - snabbt, enkelt och bra. En glädje 10 / 10. ICT for Education Magazine

NetSupport School har gjort en stor skillnad i vårt klassrum. Lärare älskar det faktum att de bara med några få klick aktivt kan övervaka eleverna. Cambridge Meridian Academies Trust 

Lärare älskar särskilt att ha kontroll över att skapa egna internetlistor, liksom praktiska åtgärder som att stänga av utskrift, vilket är allt som verkligen hjälper studenterna att fokusera. LEAD Academy Trust 

Prenumerera för att hålla dig informerad