Fördelar

NetSupport Schools klassrumshanteringsverktyg ger en rad edtech-fördelar till lärare, tekniker och studenter. Från att framtidssäkra din edtech-investering och öka läranderesultaten, till att stödja elevernas välmående och skapa en säker inlärningsmiljö – och mer!

Plattformsflexibilitet

Plattformsflexibilitet

Den här framtidssäkra lösningen håller jämna steg med den senaste plattformsutvecklingen, och omfamnar skolornas föränderliga IT-landskap genom att erbjuda särskilda versioner för alla ledande skrivbords- och mobilplattformar. Stöd finns för Windows, Mac, Linux, Chromebook, Android och iOS – med NetSupport School kan läraren till och med ansluta till en blandad grupp studenter som alla använder olika plattformar.

I grunden utgör NetSupport School en enkel mekanism för att ansluta till alla studenter i klassrummet (oavsett vilka slags plattformar och enheter de använder). Läraren kan söka efter och ansluta till studenter med hjälp av förinställda listor över datorer och studenter, eller ansluta automatiskt till en rad elevinformationssystem (SIS) – däribland ClassLink OneRoster och Google Classroom.  

Spara tid

Spara tid

NetSupport School innehåller många tidsbesparande funktioner för lärare, till exempel det intuitiva gränssnittet med en rad lättanvända verktyg som går att komma åt med bara ett klick. Läraren kan utnyttja tiden i klassrummet maximalt och koncentrera sig helt och hållet på att undervisa. Läraren kan också sätta på eller stänga av flera datorer samtidigt, bevaka flera datorer i en och samma vy från en central punkt samt skicka och samla in filer från samtliga eller utvalda studenter – och mycket mer.

NetSupport School hjälper också tekniker att spara tid genom att det går att besvara och åtgärda problem direkt och säkert på distans. Nätverksövervakningen sker enkelt genom teknikerkonsolen (endast Windows) där man får en överblick över hela skolan. Datorerna grupperas efter klassrum och de som för närvarande är anslutna till lärare markeras. Varje dators status visas i realtid.

Spara pengar

Spara pengar

Det finns flera praktiska sätt att spara pengar med NetSupport School, till exempel genom att det går att stänga av eller sätta på alla datorer i klassrummet från lärarens dator för att undvika att de lämnas på av misstag (utan att man behöver kontrollera var och en separat). Skrivare kan också skötas centralt för att undvika onödigt slöseri med papper eller obehöriga utskrifter. Den minskade belastningen på nätverket kan också bidra till en avsevärt lägre strömförbrukning, med positiva resultat för skolan vad gäller såväl elkostnader som tid.

E-säkerhetskrav

E-säkerhetskrav

Tekniken växer sig allt större och blir allt mer inbyggd i vardagens aktiviteter, och därför är det viktigt att unga människor får lära sig hur digital interaktion sköts på ett positivt sätt och hur man beter sig ansvarsfullt online – och att skolorna kan erbjuda en säker miljö för lärande.

Från att visa en students skärm för klassen för att uppmuntra positiv användning eller demonstrera någonting på lärarens skärm till att hålla studenterna informerade om vilka program eller webbplatser som är tillgängliga att använda kan NetSupport School användas för att främja en kultur av gott digitalt medborgarskap. Funktionerna för tangentbordsövervakning, internetmätning, programkontroller och säker sökning hjälper också skolan att ge studenterna tillgång till lämpliga onlineresurser samtidigt som man behåller kontrollen över vilka webbplatser och vilket innehåll de kan se. 

Fokuserade studenter

Fokuserade studenter

NetSupport School innehåller också verktyg som hjälper studenterna att hålla sig på rätt spår så att undervisningstiden kan optimeras. Läraren kan få uppmärksamheten genom att tömma och låsa studenternas skärmar, och kan också styra användningen av skrivare och USB. För att slippa slösa bort undervisningstid går det att snabbt starta eller stänga appar och webbsidor och styra vilka som får tillgång till vad – och när. Det särskilda studentverktygsfältet håller samtidigt studenterna informerade om detaljer som lektionens titel, återstående tid, eventuella belöningar som läraren har delat ut samt lektionens mål och förväntade resultat – vilket återigen hjälper studenterna att koncentrera sig på den pågående lektionen.  

Bättre studieresultat

Bättre studieresultat

Genom att använda bästa praxis, och tack vare verktyg som håller studenterna fokuserade på uppgiften, är läraren redan på god väg mot att höja deras studieresultat. Utvärderingsverktygen inom NetSupport School hjälper dessutom läraren att hålla informella diskussioner och inbördes utvärderingar i klassrummet som förberedelse inför externa slutprov. Ju mer regelbunden återkoppling man får desto bättre blir studieresultaten. Studenterna får de kunskaper de behöver för att utvecklas.

Bästa praxis

Bästa praxis

Många av funktionerna i NetSupport School är särskilt utvecklade i linje med utbildningsrekommendationer och vedertagen ”bästa praxis”. I NetSupport School ingår möjligheten att göra lektionsdetaljer och förväntade resultat synliga för alla studenter. Genom studentjournalen får studenten en total översikt över nyckelinnehållet i varje lektion (vilket även utgör en värdefull resurs för frånvarande studenter). För effektiva utvärderingar i klassrummet finns en unik modul med frågor och svar i NetSupport School som innehåller snabba och enkla verktyg för att göra inbördes granskningar i par eller i grupp. Läraren kan också gruppera studenterna och skräddarsy undervisningen enligt de olika gruppernas behov.  

Miljövänligt

Miljövänligt

Genom att man har full kontroll över skrivarna i klassrummet kan man direkt påverka skolans pappersförbrukning vilket innebär positiva miljöeffekter. Du som lärare behöver inte heller längre dela ut papper utan kan skicka hela ditt elektroniska dokument till alla i klassrummet på en gång. Du kan också stänga av och sätta på datorerna i klassrummet genom fjärranslutning om någon student skulle ha råkat glömma att stänga av sin. 

 

Letar du efter en molnbaserad lösning?

Utöver NetSupport School, NetSupport erbjuder även classroom.cloud, en prisbelönt, molnbaserad klassrumsinstruktion, IT-hantering och onlinesäkerhetslösning (tillval) som bygger på bevis och inverkan! Lär dig mer om denna prisvärda 3-i-1-lösning som älskas av kunder över hela världen!

Läs mer och starta en kostnadsfri provperiod av classroom.cloud

klassrum moln bild student hemma

Vad de säger om oss ...

NetSupport School har visat sig vara ovärderligt för klassrumskontroll och fokusering av eleverna. Mike Gomm, Maiden Erlegh School

Ett oslagbart utbud av klassrumsförvaltningsfunktioner och är på många sätt det bästa av sitt slag på marknaden. PC Pro Magazine

NetSupport har revolutionerat undervisning och lärande på vår skola. Ett utmärkt klassrumsförvaltningsverktyg som alla IKT-lärare ska ha. Robert Kent, Jack Hunt School

Det här är det sätt som mjukvaran ska fungera - snabbt, enkelt och bra. En glädje 10 / 10. ICT for Education Magazine

NetSupport School har gjort en stor skillnad i vårt klassrum. Lärare älskar det faktum att de bara med några få klick aktivt kan övervaka eleverna. Cambridge Meridian Academies Trust 

Lärare älskar särskilt att ha kontroll över att skapa egna internetlistor, liksom praktiska åtgärder som att stänga av utskrift, vilket är allt som verkligen hjälper studenterna att fokusera. LEAD Academy Trust