NetSupport School dla celów edukacji i szkoleń korporacyjnych

Nowy sposób prowadzenia korporacyjnych sesji szkoleniowych

Wiedza pomaga każdemu przedsiębiorstwu doskonalić się i rozrastać, a pracownicy angażujący się w stałe nauczanie i rozwijanie swoich umiejętności, tworzą lepszą kadrę pracowniczą.

Większość firm inwestuje dziś w korporacyjną edukację i szkolenia pracownicze. Jeśli prowadzisz sesje wewnętrzne, dobrze jest posiadać elastyczne narzędzie szkoleniowe.

Pomimo nazwy, NetSupport School nie jest oprogramowaniem wyłącznie dla szkół; jest to uniwersalne, wyposażone we wszystkie niezbędne funkcje, narzędzie do instruowania i współpracy z nauczanymi - w każdym wieku i w dowolnym środowisku. To rozwiązanie daje szerokie możliwości grupowego instruowania, oceniania i pracy grupowej, a także pozwala instruktorom dostarczać wskazówki i prezentacje bezpośrednio do urządzeń osób szkolonych. Dla zwiększenia zaangażowania uczonych w sesje, NetSupport School oferuje narzędzia umożliwiające interakcje, zadawanie pytań i ocenę prezentowanych informacji. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje również dziennik sesji, z którego może później korzystać w celu utrwalenia materiału.

Narzędzia NetSupport School na potrzeby korporacyjnej edukacji i szkolenia to, między innymi:

 • Zoptymalizowane do bezprzewodowej pracy oprogramowanie, ułatwiające współpracę z użytkownikami laptopów.
 • Predefiniowane listy "klasy" dla łatwego łączenia się z mobilnymi uczestnikami szkolenia.
 • Wsparcie dla tutorów, zawierające predefiniowane plany lekcji i prezentacje tematów.
 • Interaktywna, wirtualna tablica dla celów interakcji i współpracy.
 • Tryb lidera grupy: pozwala przypisać narzędzia szkoleniowe wydzielonym grupom lub indywidualnym uczestnikom.
 • Obsługa kilku połączeń, pozwalająca na połączenia kilku instruktorów z jednym komputerem stacjonarnym.
 • Automatyczne tworzenie i dostarczanie Powtórek (wideo) do komputera stacjonarnego każdego uczestnika kursu, w celu przypomnienia materiału lekcji.
 • Automatyczne rozdawanie materiałów i pobieranie prac z komputerów uczestników szkolenia.
 • Ankietowanie i testowanie w czasie rzeczywistym.
 • Kilkuosobowy/grupowy czat.
 • Kontrola pamięci podręcznych USB, w celu uzyskiwania dostępu do treści przy jednoczesnej ochronie komputerów.

Sprawdź jak to działa w środowisku „zdalnego pulpitu”!
Tylko niektórzy z naszych klientów korporacyjnych…

Subskrybuj, aby być na bierząco