NetSupport School i Zgodność z GDPR

Wprowadzenie

W ramach projektu Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych („GDPR”) weszło w życie w całej Unii Europejskiej 25 maja 2018 roku i przyniosło najważniejsze zmiany w prawie o ochronie danych osobowych od dwóch dekad. Opierając się na założeniu ochrony prywatności i podejściu opartym na ryzyku, RODO zostało zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom ery cyfrowej.

NetSupport School zapewnia możliwość organizowania i dostarczania treści lekcyjnych, współpracy i monitorowania komputerów studenckich, zapewniając, że uwaga studentów i skupienie są utrzymywane przez cały czas.

A NetSupport School instalacja przetwarza dane osobowe i jako taka podlega RODO. Ten dokument zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące domeny NetSupport School produkt zapewniający przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

Jak NetSupport School przetwarza dane osobowe?

NetSupport School to narzędzie do zarządzania klasą i współpracy. Produkt posiada moduł studencki, który jest instalowany na maszynach studenta. Moduł ucznia współdziała z komputerem i monitoruje jego użytkowanie. Moduł ucznia wysyła te dane bezpośrednio do NetSupport School Konsola Nauczyciela lub Technika, dane są przesyłane za pomocą zastrzeżonego protokołu NetSupport, który obejmuje szyfrowanie wszelkich danych przesyłanych przez sieć. Wszelkie dane są następnie przetwarzane i wyświetlane na konsoli Nauczyciela lub Techników.

W ramach projektu NetSupport School produkt nie przechowuje automatycznie żadnych danych osobowych w żadnej bazie danych lub plikach danych; jednakże konsole Nauczyciela i Techników mogą być użyte do zapisania niektórych danych osobowych, jak opisano poniżej.

Gdzie przechowywane są dane osobowe?

NetSupport School nie przechowuje automatycznie żadnych danych osobowych. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez NetSupport School aplikacja jest dostępna tylko podczas bieżącej sesji Tutora lub konsoli technicznej, chyba że dane są zapisywane przez ręczne działanie zainicjowane przez użytkownika aplikacji Tutor lub konsoli technicznej.

Aplikacja NetSupport Tutor posiada funkcję rejestracji studentów, która pozwala Nauczycielowi zainicjować zbieranie danych z maszyn studenckich. Jeśli użytkownik NetSupport School Nauczyciel wybiera, aby zapisać rejestr uczniów, dane osobowe związane z rejestrem uczniów są zapisywane w pliku wartości rozdzielanych przecinkami w lokalizacji określonej przez użytkownika.

Aplikacja NetSupport Tutor ma funkcję monitorowania i nagrywania dźwięku z dowolnego mikrofonu podłączonego do urządzenia ucznia. W konsoli nauczyciela istnieje możliwość zapisania tego dźwięku w pliku audio, a użytkownik jest proszony o podanie lokalizacji i nazwy, aby zapisać plik.

Aplikacja NetSupport Tutor posiada funkcję umożliwiającą Nauczycielowi przeglądanie dowolnych stron internetowych odwiedzanych przez maszyny studenckie, może to wyświetlać adres URL i tytuł wyświetlanej strony. Te dane nie są przechowywane, ale mogą być przeglądane podczas bieżącej sesji na konsoli Tutora.

W ramach projektu NetSupport School Konsola Nauczyciela i Technika ma możliwość przeglądania ekranu uczniów. Obraz przechwytywania ekranu można również zapisać w pliku, jest to ponownie proces inicjowany ręcznie i użytkownik jest proszony o podanie lokalizacji, w której ma zostać zapisany obraz.

Jakie dane są gromadzone i przechowywane?

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie dane osobowe gromadzone przez NetSupport School podanie. Użytkownik aplikacji Tutor lub Konsola techniczna ma możliwość zapisania tych informacji w plikach.

Imię i nazwiskoCelPodstawy prawneWrażliwośćCollection
Imię i nazwiskoIdentyfikacjaUzasadnione interesyDane osoboweAutomatycznie zbierane
Nazwa logowaniaIdentyfikacjaUzasadnione interesyDane osoboweAutomatycznie zbierane
KlasaIdentyfikacjaUzasadnione interesyDane osoboweDane opcjonalne
ID ucznia / nrIdentyfikacjaInneDane osoboweDane opcjonalne
screen CaptureMonitorowanie studentówInneDane wrażliweDane opcjonalne
Dostęp do adresu URLMonitorowanie studentówInneDane osoboweDane opcjonalne
Tytuł dostępnych adresów URLMonitorowanie studentówInneDane osoboweDane opcjonalne
Przechwytywanie dźwiękuMonitorowanie studentówInneDane wrażliweDane opcjonalne
Przechwytywanie klawiaturyMonitorowanie studentówInneDane wrażliweDane opcjonalne

NetSupport School oraz prawa danych GDPR

RODO definiuje osiem prawa osividual odnośnie do przetwarzanie danych osobowych. P.sztuką przestrzegania regulaminu jest zapewnienie, żet możesz przestrzegać tych indywidualnych praw. jaw tej sekcji, wyjaśniamy każde prawo i jego wpływ na NetSupport Produkt szkolny. 

Prawo do informacji

Osoby fizyczne mają prawo do informacji o zbieraniu i wykorzystywaniu ich danych osobowych. Jest to kluczowy wymóg przejrzystości w ramach RODO. Więcej informacji i wskazówek, see https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-be-informed/

W ramach projektu NetSupport moduł studenta wyświetla się jakopasek narzędzi tudent. Tjego pasek narzędzi wyraźnie wyświetla ograniczenia i monitoryng, które ma miejsce na skomputer ucznia. Jednak, zalecamy również, abyś hwdrożyć Politykę dopuszczalnego użytkowania i pPolityka prywatności, która jasno definiujes co jest monitorowaneed na twoich komputerach. 

Prawo dostępu

Zgodnie z RODO, osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych osobowych. Tpozwala jednostkom być świadomym i weryfikować tzgodność z prawem przetwarzania. 

Zobacz https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-of-access/

W ramach projektu NetSupport Produkt szkolny nie przechowuje automatycznie żadnych danych osobowych po zakończeniu aktywnej sesji monitorowania. Takie jak, produkt nie ma żadnej możliwości zbierania informacji o konkretnej osobie. jaJeśli zapisujesz dane z pprodukt do plików elektronicznych w systemie plików, wówczas zalecamy zdefiniowanie Polityki przechowywania danych dla tych danych i wprowadzenie procedur przekazywania danych osobie, której dane dotyczą, na żądanie. 

Prawo do sprostowania

Zgodnie z art. 16 GDPR osoby fizyczne mają prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-rectification/

Jak the NetSupport Schprodukt ool nie przechowuje żadnych danych osobowych data poza aktywną sesją, nie ma możliwości edytować zapisane dane. Wszelkie dane zapisane ręcznie są w standardowych formatach elektronicznych. 

Prawo do usunięcia

Zgodnie z art.17 RODO, osoby fizyczne mają prawo do usunięcia danych osobowych. Nazywa się to również „prawem do bycia zapomnianym”. Prawo to nie jest absolutne i ma zastosowanie tylko w określonych okolicznościach. Aby uzyskać informacje, kiedy to prawo ma zastosowanie, zobacz wytyczne ICO at https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-erasure/

Jak the NetSupport Schprodukt ool nie przechowuje żadnych danych osobowych data poza aktywną sesją, nie ma możliwości usunąć przechowywane dane. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Artykuł 18 RODO daje osobom fizycznym prawo do ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych w określonych okolicznościach. Prawo to nie jest absolutne i ma zastosowanie tylko w określonych okolicznościach. W większości przypadków, nie będziesz musiał ograniczać danych osobowych danej osoby na czas nieokreślony, ale będzie musiał wprowadzić pewne ograniczenie okres czasu. 

Zobacz https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-restrict-processing/

Jeśli chcesz tymczasowo zatrzymać monitorowanie określonej maszyny ucznia, możesz wykluczyć maszynę z określonej klasy. 

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie tylko:

  • do danych osobowych przekazanych kontrolerowi;
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub wykonania umowy; i
  • Gdy przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych środków.

Zobacz https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-data-portability/

Jak NetSupport School produkt nie przechowuje żadnych danych osobowych po zakończeniu sesji, nie ma to zastosowania.

Prawo do sprzeciwu

Wytyczne ICO mówią, że:

„Iżywyual musi podać konkretne powody, dla których wnoszą sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Powody te powinny wynikać z ich konkretnej sytuacji ”. Dodaje to you musisz zatrzymać procprawo do danych osobowych, chyba że, "ymożesz wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które są nadrzędnes interesy, prawa i wolności jednostki". 

Zobacz https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-object/

W przypadku NetSupport Szkoła, monitorowanie uczniów w edukacji is sklasyfikowane jako ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania. 

Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem

GDPR zawiera przepisy dotyczące: 

  • zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji (podejmowanie decyzji wyłącznie za pomocą środków automatycznych bez udziału człowieka); i
  • profilowanie (automatyczne przetwarzanie danych osobowych w celu oceny pewnych rzeczy dotyczących danej osoby). Profilowanie może być częścią zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji. 

Zobacz https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/rights-related-to-automated-decision-making-including-profiling/

W ramach projektu NetSupport Produkt szkolny nie umożliwia automatycznego podejmowania decyzji. 

Niektóre typowe pytania

Czy NetSupport jest procesorem danych lub kontrolerem danych?

Dla klienta używającego NetSupport SzkołaNetSupport nie ma dostępu do danych żadnej szkoły. Kiedyś produkt jest zainstalowane, wszystkie dane są przechowywane lokalnie na die,en szkolne serwery. Dlatego w kontekście NetSupport SzkołaNetSupport nie jest ani administratorem danych, ani podmiotem przetwarzającym dane.   

Czy szkoła jest procesorem danych lub kontrolerem danych w kontekście systemów NetSupport?

Dla użytkowników NetSupport Szkoła, szkoły pozostają administratorem danych własnych danych w systemie. 

Czy NetSupport School przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe związane z poszczególnymi uczniamits i personel jest przetwarzany przez NetSupport Szkoładlatego też zasady GDPR mają zastosowanie do jego stosowania. NetSupport Szkoła nie przechowuje automatycznie żadnych danych osobowych. Jeśli użytkownik produktu ręcznie zapisuje pliki dane, wówczas lokalizacja tych danych jest określana przez użytkownika produktu. 

Czy NetSupport School przetwarzać dane wrażliwe?

Dane zrzutu ekranu, audio przechwytywanie danycha i dane monitora klawiatury są zbierane przez NetSupport Produkt szkolny. Ze względu na możliwy charakter tych danych, może zawierać dane wrażliwe i, takie jak, zalecamy, aby te dane były przypuszczalny as dane wrażliwe. 

Czy muszę uzyskać zgodę wszystkich pracowników i uczniów, zanim będę mógł monitorować ich w szkole NetSupport School?

Nie - you jednak need do wyraźnego powiadomienia, że ​​plik istnieje system monitorowania. To powiadomienie powinno wyjaśniać że NetSupport Szkoła zapisze, co wpisują i robiątak rozumieją pracownicy i uczniowie to, co jest monitorowane pod kątem ochronyszkolenie lub szkolenie cele. Szkoły powinny bardzo jasno określić, dlaczego konieczne jest monitorowanie dostępu uczniów (i, w stosownych przypadkach, personelu) oraz w jaki sposób dane te będą przetwarzane, przechowywane i usuwane.  

Co jeśli dziecko / rodzic nie zgadza się na ich monitorowanie w szkole?

Jak powyżej, zgoda nie jest wymagana. Ważne jest, aby wyjaśnić potrzebę monitorowania dzieci w szkole i wyjaśnić przyczyny. ICO daje wskazówki dotyczące lokropna podstawa do przetwarzania informacji. See: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/

Powodem będzie połączenie zadań publicznych (dla szkół utrzymywanych), uzasadnionych interesów (dla szkół niezależnych) i prawnych lub umownych obowiązków szkoły, w tym dla bezpieczeństwa dzieci.  

 

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące tego dokumentu lub jakichkolwiek innych pytań dotyczących NetSupport School, proszę skontaktuj się z nami.

Pytania dotyczące sprzedażyCelPomoc techniczna
+ 44 (0) 1778 382270+ 44 (0) 1778 382270+ 44 (0) 1778 382272
[email chroniony][email chroniony][email chroniony]