NetSupport School i Zgodność z GDPR

Wprowadzenie

The Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych („GDPR”) wchodzi w życie w całej Unii Europejskiej 25 maja 2018 roku i niesie ze sobą najważniejsze zmiany w prawie o ochronie danych osobowych od dwóch dekad. Opierając się na założeniu prywatności i podejściu opartym na ryzyku, RODO zostało zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom ery cyfrowej.

NetSupport School zapewnia możliwość organizowania i dostarczania treści lekcyjnych, współpracy i monitorowania komputerów studenckich, zapewniając, że uwaga studentów i skupienie są utrzymywane przez cały czas.

A NetSupport School instalacja przetwarza dane osobowe i jako taka ma wpływ na GDPR. Ten dokument dostarczy Ci wszystkich potrzebnych informacji dotyczących produkt NetSupport School, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z GDPR.

Jak NetSupport School przetwarza dane osobowe?

NetSupport School to narzędzie do zarządzania klasą i współpracy. Produkt posiada moduł studencki, który jest instalowany na maszynach studenta. Moduł ucznia współdziała z komputerem i monitoruje jego użytkowanie. Moduł ucznia wysyła te dane bezpośrednio do NetSupport School Konsola Nauczyciela lub Technika, dane są przesyłane za pomocą zastrzeżonego protokołu NetSupport, który obejmuje szyfrowanie wszelkich danych przesyłanych przez sieć. Wszelkie dane są następnie przetwarzane i wyświetlane na konsoli Nauczyciela lub Techników.

The NetSupport School produkt nie przechowuje automatycznie żadnych danych osobowych w żadnej bazie danych lub plikach danych; jednakże konsole Nauczyciela i Techników mogą być użyte do zapisania niektórych danych osobowych, jak opisano poniżej.

Gdzie przechowywane są dane osobowe?

NetSupport School nie przechowuje automatycznie żadnych danych osobowych. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez NetSupport School aplikacja jest dostępna tylko podczas bieżącej sesji Tutora lub konsoli technicznej, chyba że dane są zapisywane przez ręczne działanie zainicjowane przez użytkownika aplikacji Tutor lub konsoli technicznej.

Aplikacja NetSupport Tutor posiada funkcję rejestracji studentów, która pozwala Nauczycielowi zainicjować zbieranie danych z maszyn studenckich. Jeśli użytkownik NetSupport School Nauczyciel wybiera, aby zapisać rejestr uczniów, dane osobowe związane z rejestrem uczniów są zapisywane w pliku wartości rozdzielanych przecinkami w lokalizacji określonej przez użytkownika.

Aplikacja NetSupport Tutor ma funkcję monitorowania i nagrywania dźwięku z dowolnego mikrofonu podłączonego do urządzenia ucznia. W konsoli nauczyciela istnieje możliwość zapisania tego dźwięku w pliku audio, a użytkownik jest proszony o podanie lokalizacji i nazwy, aby zapisać plik.

Aplikacja NetSupport Tutor posiada funkcję umożliwiającą Nauczycielowi przeglądanie dowolnych stron internetowych odwiedzanych przez maszyny studenckie, może to wyświetlać adres URL i tytuł wyświetlanej strony. Te dane nie są przechowywane, ale mogą być przeglądane podczas bieżącej sesji na konsoli Tutora.

The NetSupport School Konsola Nauczyciela i Technika ma możliwość przeglądania ekranu uczniów. Obraz przechwytywania ekranu można również zapisać w pliku, jest to ponownie proces inicjowany ręcznie i użytkownik jest proszony o podanie lokalizacji, w której ma zostać zapisany obraz.

Jakie dane są gromadzone i przechowywane?

Poniższa tabela zawiera listę wszystkich danych osobowych przechowywanych w NetSupport School Baza danych.

Imię i nazwisko Cel Podstawy prawne Wrażliwość Collection
Imię i nazwisko Identyfikacja Uzasadnione interesy Dane osobowe Automatycznie zbierane
Nazwa logowania Identyfikacja Uzasadnione interesy Dane osobowe Automatycznie zbierane
Klasa Identyfikacja Uzasadnione interesy Dane osobowe Dane opcjonalne
ID ucznia / nr Identyfikacja Inne Dane osobowe Dane opcjonalne
screen Capture Monitorowanie studentów Inne Dane wrażliwe Dane opcjonalne
Dostęp do adresu URL Monitorowanie studentów Inne Dane osobowe Dane opcjonalne
Tytuł dostępnych adresów URL Monitorowanie studentów Inne Dane osobowe Dane opcjonalne
Przechwytywanie dźwięku Monitorowanie studentów Inne Dane wrażliwe Dane opcjonalne
Przechwytywanie klawiatury Monitorowanie studentów Inne Dane wrażliwe Dane opcjonalne

NetSupport School oraz prawa danych GDPR

GDPR definiuje prawa 8 w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Częścią przestrzegania nowych przepisów jest zapewnienie przestrzegania tych indywidualnych praw. W tej sekcji wyjaśniamy każde prawo i jak wpływa ono na NetSupport School Produkt.

Prawo do informacji

Osoby fizyczne mają prawo do informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu swoich danych osobowych. Jest to kluczowy wymóg przejrzystości w ramach rozporządzenia w sprawie PKB. Aby uzyskać więcej informacji i wskazówek, zobacz https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-be-informed/

Moduł ucznia NetSupport wyświetla pasek narzędzi ucznia. Ten pasek narzędzi wyraźnie wyświetla ograniczenia i monitorowanie, które ma miejsce na komputerze studenta. Zalecamy jednak również stosowanie Polityki dopuszczalnego użytkowania i polityki prywatności, która jasno określa, co jest monitorowane na komputerach.

Prawo dostępu

W ramach GDPR osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych osobowych. Dzięki temu osoby fizyczne są świadome i weryfikują zgodność przetwarzania z prawem.

Zobacz https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-of-access/

The NetSupport School produkt nie przechowuje automatycznie żadnych danych osobowych po zakończeniu aktywnej sesji monitorowania. W związku z tym produkt nie ma możliwości sortowania informacji na temat konkretnej osoby. Jeśli zapisujesz dane z produktu do plików elektronicznych w systemie plików, zalecamy zdefiniowanie zasad przechowywania danych dla tych danych i masz procedury dostarczania danych osobie, której dane dotyczą, na żądanie.

Prawo do sprostowania

Zgodnie z art. 16 GDPR osoby fizyczne mają prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-rectification/

Jak NetSupport School produkt nie przechowuje żadnych danych osobowych poza aktywną sesją, nie ma możliwości edycji zapisanych danych. Wszelkie dane zapisane ręcznie są w standardowych formatach elektronicznych.

Prawo do usunięcia

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia w sprawie PKB jednostki mają prawo do usunięcia danych osobowych. Jest to również znane jako „prawo do bycia zapomnianym”. Prawo nie jest bezwzględne i obowiązuje tylko w określonych okolicznościach. Aby uzyskać informacje na temat tego, kiedy to prawo ma zastosowanie, patrz wytyczne ICO na stronie https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-erasure/

Jak NetSupport School produkt nie przechowuje żadnych danych osobowych poza aktywną sesją, nie ma możliwości usunięcia zapisanych danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Artykuł 18 GDPR daje osobom prawo do ograniczania przetwarzania ich danych osobowych w pewnych okolicznościach. Prawo nie jest bezwzględne i obowiązuje tylko w określonych okolicznościach. W większości przypadków nie będziesz musiał ograniczać danych osobowych danej osoby na czas nieokreślony, ale będziesz musiał wprowadzić to ograniczenie przez określony czas.

Zobacz https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-restrict-processing/

Jeśli musisz tymczasowo przestać monitorować konkretną maszynę studencką, możesz wykluczyć maszynę z określonej klasy.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie tylko:

  • do danych osobowych przekazanych kontrolerowi;
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub wykonania umowy; i
  • Gdy przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych środków.

Zobacz https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-data-portability/

Jak NetSupport School produkt nie przechowuje żadnych danych osobowych po zakończeniu sesji, nie ma to zastosowania.

Prawo do sprzeciwu

Wytyczne ICO mówią, że:

„Osoby fizyczne muszą mieć sprzeciw na„ podstawie związanej z jego szczególną sytuacją ”. I że musisz przestać przetwarzać dane osobowe, chyba że możesz wykazać przekonujące uzasadnione podstawy przetwarzania, które zastępują interesy, prawa i wolności jednostki ”.

Zobacz https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-object/

W przypadku NetSupport School, monitorowanie uczniów w edukacji jest klasyfikowane jako ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem

GDPR zawiera przepisy dotyczące:

  • zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji (podejmowanie decyzji wyłącznie za pomocą środków automatycznych bez udziału człowieka); i
  • profilowanie (automatyczne przetwarzanie danych osobowych w celu oceny pewnych rzeczy dotyczących danej osoby). Profilowanie może być częścią zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.

Zobacz https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/rights-related-to-automated-decision-making-including-profiling/

The NetSupport School produkt nie wykonuje automatycznego podejmowania decyzji.

Niektóre typowe pytania

Czy NetSupport jest procesorem danych lub kontrolerem danych?

Dla klienta używającego NetSupport School, NetSupport nie ma dostępu do danych żadnej szkoły. Po zainstalowaniu produktu wszystkie dane są przechowywane lokalnie na serwerach szkoły. Dlatego w kontekście NetSupport School, NetSupport nie jest ani kontrolerem danych, ani procesorem danych.

Czy szkoła jest procesorem danych lub kontrolerem danych w kontekście systemów NetSupport?

Dla użytkowników NetSupport School, szkoły pozostają administratorem danych własnych danych w systemie.

Czy NetSupport School przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe związane z poszczególnymi studentami i personelem są przetwarzane przez NetSupport Schooldlatego też zasady GDPR mają zastosowanie do jego stosowania. NetSupport School nie przechowuje automatycznie żadnych danych osobowych. Jeśli użytkownik produktu ręcznie zapisuje dane, lokalizacja tych danych jest definiowana przez użytkownika produktu.

Czy NetSupport School przetwarzać dane wrażliwe?

Dane zrzutu ekranu; dane przechwytywania audio i dane monitora klawiatury są gromadzone przez NetSupport School produkt. Ze względu na możliwy charakter tych danych, mogą one zawierać dane wrażliwe i jako takie zalecamy, aby dane te zostały uznane za dane wrażliwe.

Czy muszę uzyskać zgodę wszystkich pracowników i uczniów, zanim będę mógł monitorować ich w szkole NetSupport School?

Nie - musisz jednak wyraźnie powiadomić, że istnieje system monitorowania. To powiadomienie powinno to wyjaśnić NetSupport School rejestruje to, co wpisują i robią, więc personel i uczniowie rozumieją, co jest monitorowane w celach ochronnych lub szkoleniowych. Szkoły powinny bardzo jasno określić, dlaczego konieczne jest monitorowanie dostępu uczniów (i tam, gdzie ma to zastosowanie do personelu) oraz jak dane będą przetwarzane, przechowywane i usuwane.

Co jeśli dziecko / rodzic nie zgadza się na ich monitorowanie w szkole?

Jak wyżej, zgoda nie jest wymagana. Ważne jest, aby wyjaśnić potrzebę monitorowania dzieci w szkole i wyjaśnić przyczyny. ICO udziela wskazówek dotyczących legalnej podstawy przetwarzania informacji. Widzieć: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/

Powodem będzie połączenie zadań publicznych (dla szkół utrzymywanych), uzasadnionych interesów (dla szkół niezależnych) i prawnych lub umownych obowiązków szkoły, w tym dla bezpieczeństwa dzieci.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące tego dokumentu lub jakichkolwiek innych pytań dotyczących NetSupport School, proszę skontaktuj się z nami.

Pytania dotyczące sprzedaży Cel Pomoc techniczna
+ 44 (0) 1778 382270 + 44 (0) 1778 382270 + 44 (0) 1778 382272
[email chroniony] [email chroniony] [email chroniony]