Kwalifikujące się do finansowania ESSER Wspieranie instrukcji w klasie za pomocą NetSupport School

 

Szanuj przestrzeń osobistą uczniów i wspieraj dystans społeczny

Zachowanie dystansu społecznego lub po prostu poszanowanie przestrzeni osobistej uczniów w szkołach może być bardzo ważne. Z NetSupport School (nasze bogate w funkcje rozwiązanie do zarządzania klasą i nauczania), nauczyciele mogą udzielać instrukcji, monitorować, oceniać i wchodzić w interakcje z uczniami z bezpiecznej i pełnej szacunku odległości — niezależnie od tego, czy wszyscy znajdują się w jednej klasie razem, czy też są rozproszeni w oddzielnych pokojach. Uczniowie też mogą bezpiecznie współpracować ze sobą!

Fizyczny układ sali lekcyjnej

Dopasuj układ fizycznej sali lekcyjnej (lub sal) na ekranie

Po wybraniu klasy możesz dopasować układ fizycznej sali (lub sal) na ekranie. Wystarczy odpowiednio rozmieścić ikony poszczególnych uczniów, aby odzwierciedlić układ klasy. Po nawiązaniu połączenia z uczniami za pomocą trybu Sali, dany układ zostanie automatycznie zapisany w Wybranej sali. Oznacza to, że kiedy uruchomisz Konsolę Tutora i wybierzesz Salę, układ zostanie automatycznie wczytany - oszczędzając Twój czas! W celu dalszego dostosowania widoku można dodać obraz tła.

Tryb Miniatur dla nauczycieli

Monitoruj postępy i aktywność bez przemieszczania się po sali/salach.
Jeśli Twoja szkoła jest w stanie podzielić klasy na różne sale, NetSupport School nadal pozwala nauczycielom monitorować ekrany uczniów, oglądać ich postępy i sprawdzać, kto i jak wykonuje zadanie - bez konieczności poruszania się wśród uczniów.

Udostępnij ekran nauczyciela

Każdy może zobaczyć ekran nauczyciela bez podchodzenia do niego.
Kiedy robisz prezentację dla klasy, aby zapewnić wszystkim możliwość oglądu swojego ekranu, możesz wyświetlić swój pulpit na wszystkich urządzeniach studenckich i zademonstrować określony element lub pokazać sposób wykonania zadania. Ponadto, jeśli uczeń wykonał pracę, którą chcesz jako dobry przykład pokazać reszcie klasy, możesz wyświetlić tę pracę na ekranach wszystkich uczniów - co oznacza, że nikt nie musi chodzić po sali, żeby ją zobaczyć.

Wysyłaj i odbieraj prace automatycznie

Nie trzeba dotykać książek ani papierów.
Możesz użyć funkcji Wyślij/Zbierz prace NetSupport School, aby wysłać dokumenty do jednego lub wielu urządzeń studenckich. Po wysłaniu plików, informacja zwrotna w czasie rzeczywistym poda, kto już zakończył pracę, a kto jeszcze nie. Gdy wszyscy uczniowie wykonają zadania, możesz „zebrać” prace , które będą opatrzone danymi poszczególnych uczniów - będzie więc wiadomo, kto co zrobił!

Prośby o pomoc i czat

Komunikacja z bezpiecznej odległości.
Kiedy uczeń prosi o pomoc, nie ma konieczności podchodzenia do niego. NetSupport School pozwala uczniowi kliknąć ikonę „Prośba o pomoc” na pasku informacji i wpisać swoje pytanie, na które nauczyciel może odpowiedzieć bezpośrednio ze swego komputera stacjonarnego. Zachowanie bezpiecznego dystansu i udzielanie pomocy uczniom umożliwiają również narzędzia Czat i Wiadomość. Możesz rozmawiać z jedną osobą lub z grupą, łatwo dodając bądź usuwając uczniów - można nawet dodawać czaty do Dziennika ucznia, o czym napisano poniżej…

Wirtualna tablica

Współpraca na odległość.
Pełnoekranowa, interaktywna tablica jest zintegrowana z NetSupport School i powiązana z szeregiem narzędzi do rysowania i adnotacji. Możesz ją wyświetlać na ekranach wszystkich uczniów w czasie rzeczywistym, aby uczniowie mogli z niej korzystać bezpośrednio z własnych urządzeń - bez przekazywania sobie pisaków i przy zachowaniu bezpiecznej odległości.

Narzędzia oceny

Oceniaj swoich uczniów na różne sposoby - bez testów w formie papierowej.
Moduł pytań i odpowiedzi NetSupport School to narzędzie do aktywnej współpracy, które oferuje różne tryby zadawania pytań. Dzięki temu możesz ugruntować kluczowe punkty nauczania pytaniami wysyłanymi bezpośrednio do uczniów i jednocześnie dowiedzieć się, na ile zrozumieli oni omawiane zagadnienia.

Możesz także skorzystać z dedykowanego modułu testowego, aby przygotować testy/egzaminy z różnymi rodzajami pytań (m.in. wielokrotnego wyboru, przeciągnij i upuść, naklejaj etykiety), które są automatycznie oceniane - co pozwala usprawnić pracę i oszczędzić czas! Ponadto, ankiety pozwalają na szybkie uzyskiwanie informacji od uczniów - w bezpieczny sposób, stosownie do zaleceń zachowywania dystansu społecznego.

Dziennik ucznia

Kopia notatek lekcyjnych dla wszystkich, nie dotykana fizycznie dłońmi!
Dziennik Ucznia NetSupport School to dokument PDF, zawierający kluczowe informacje omówione podczas lekcji. Możesz dodawać notatki oraz informacje o materiałach źródłowych bezpośrednio do dzienników uczniów - przy czym każdy uczeń może wprowadzać własne notatki, personalizujące dokument. Jest to wspaniała baza wiedzy dla uczniów, którzy nie byli obecni na lekcji, a jednocześnie w ramach ochrony przed COVID-XNUMX ogranicza się w ten sposób liczbę osób dotykających dokumenty.

Konsola Techniczna

Używaj pilota sterowania 1:1, aby rozwiązywać problemy na odległość.
Konsola Techniczna NetSupport School pomaga zespołowi IT wspierać użytkowników i zarządzać urządzeniami w całej szkole. Gdy pojawiają się problemy, dzięki funkcji 1:1 PC specjaliści IT mogą w pełni zdalnie sterować dowolnym komputerem stacjonarnym, przechwytywać zrzuty ekranu, dodawać adnotacje ekranowe i zapewniać pomoc techniczną każdemu nauczycielowi lub uczniowi w klasie - nie mając bezpośredniej styczności z ich urządzeniami, co pozwala zachowywać w szkole zalecany dystans społeczny.

Główne funkcje...

Podgląd ekranów / zdalne sterowanie

„Uproszczony” tryb użytkownika dla nauczycieli mniej biegłych w korzystaniu z komputerów 

Narzędzia instruktażowe w czasie rzeczywistym

Zablokuj lub wygaś wszystkie / wybrane ekrany uczniów

Testowanie i ocenianie

Pomiar i kontrola użytkowania aplikacji

Wyślij przyciągającą uwagę wiadomość lub instrukcję do wszystkich / wybranych uczniów

Pokaż pulpit nauczyciela wszystkim lub wybranym uczniom

Rozdaj i zbierz pracę

Pomiar i kontrola u¿ytkowania Internetu

Formaty wizualne do pozyskiwania informacji od uczniów, w celu oceny ich nastroju oraz właściwego zrozumienia tematu lekcji.  

Elastyczny zakres metod podłączania do urządzeń studenckich

Cyfrowe notatniki studentów

Wirtualna tablica

Monitorowanie audio w czasie rzeczywistym