Korzyści

Uniwersalność platformowa

Uniwersalność platformowa

Ten w pełni przyszłościowy produkt zawsze dotrzymuje kroku najnowszym rozwiązaniom platformowym i uwzględnia zmieniający się krajobraz IT w placówkach edukacyjnych, oferując dedykowane wersje dla wszystkich wiodących platform stacjonarnych i mobilnych. Obsługa urządzeń Windows, Mac, Linux, Chromebooków, Android i iOS – NetSupport School pozwala nauczycielom łączyć się ze wszystkimi urządzeniami studenckimi, na różnych platformach.

Generalnie, NetSupport School zapewnia prosty mechanizm łączenia się z urządzeniami studenckimi w sali lekcyjnej (niezależnie od typów platform i używanych urządzeń). Nauczyciel może przeglądać urządzenia studenckie i łączyć się z nimi, używać predefiniowanych list komputerów stacjonarnych i studentów oraz łączyć się automatycznie z szeregiem studenckich systemów informatycznych (m.in. ClassLink One Roster i Google Classroom).  

Oszczędność czasu

Oszczędność czasu

Nauczyciele mają wiele zalet oszczędzających czas NetSupport School, na przykład intuicyjny interfejs użytkownika z wieloma łatwymi w użyciu narzędziami dostępnymi za pomocą jednego kliknięcia - pomagając nauczycielom zmaksymalizować czas zajęć i zapewnić, że mogą skupić się na nauczaniu. Nauczyciele mogą również włączać i wyłączać wiele komputerów, monitorować wiele komputerów w jednym widoku z jednego centralnego punktu oraz wysyłać / zbierać pliki od wszystkich lub wybranych uczniów - i wiele więcej.

NetSupport School pozwala również oszczędzić czas technikom, dzięki możliwości zdalnego rozwiązywania problemów - w natychmiastowy i bezpieczny sposób. Konsola Techniczna ułatwia monitorowanie sieci (tylko system Windows), zapewniając: widok całej szkoły; grupowanie komputerów według sal, podświetlanie urządzeń aktualnie połączonych z nauczycielami oraz wyświetlanie stanu każdego z nich w czasie rzeczywistym.

Oszczędność kosztów

Oszczędność kosztów

Istnieją praktyczne sposoby oszczędzania pieniędzy NetSupport School, takie jak włączanie lub wyłączanie wszystkich komputerów w klasie z komputera nauczyciela, dzięki czemu nie zostaną one przypadkowo pozostawione na komputerach (i nie musisz sprawdzać ich wszystkich osobno, aby upewnić się, że wszystkie są wyłączone). Zarządzanie drukarką może być również kontrolowane centralnie, co oznacza koniec niepotrzebnego marnowania papieru lub nieautoryzowanego drukowania. Zmniejszenie obciążenia sieci może również w dużym stopniu przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym wpłynąć na wynik finansowy szkoły, zarówno pod względem mocy, jak i czasu.

Wymogi eBezpieczeństwa

Wymogi eBezpieczeństwa

Ponieważ technologia intensywnie się rozwija i staje się nieodłącznym elementem codziennych czynności, ważne jest edukowanie młodzieży w zakresie pozytywnych zachowań w świecie cyfrowym i odpowiedzialnego zachowania on-line, a także zapewnienie, aby szkoły gwarantowały bezpieczne środowisko edukacyjne.

NetSupport School może służyć do promowania kultury dobrego cyfrowego obywatelstwa: począwszy od wyświetlania ekranu uczniom w klasie dla promowania pozytywnego użytkowania, od pokazywania klasie demonstracyjnego ekranu nauczyciela, po informowanie uczniów, które aplikacje lub strony są dostępne. Monitorowanie klawiatur, pomiar wykorzystania internetu, kontrolowanie aplikacji i funkcja "Bezpieczne wyszukiwanie" pomagają szkołom zapewnić dostęp do odpowiednich zasobów internetowych, przy zachowaniu kontroli nad stronami i treściami przeglądanymi przez uczniów.  

Przyciąganie uwagi uczniów

Przyciąganie uwagi uczniów

NetSupport School zapewnia również narzędzia do utrzymywania uczniów na dobrej drodze, aby zmaksymalizować czas nauczania. Nauczyciele mogą przyciągać uwagę, wygaszając i blokując ekrany uczniów, a także kontrolując użycie drukarki i USB. Aby zaoszczędzić czas poświęcony na nauczanie, szybko uruchamiaj lub zamykaj aplikacje lub strony internetowe i kontroluj, kto ma do czego dostęp i kiedy. W międzyczasie dedykowany pasek narzędzi ucznia informuje uczniów o szczegółach lekcji, takich jak tytuł lekcji, pozostały czas, wszelkie nagrody, które otrzymali od nauczyciela, cele lekcji i oczekiwane wyniki - ponownie, pomagając im skupić się na lekcji w toku. 

Uzyskiwanie lepszych wyników

Uzyskiwanie lepszych wyników

Posługując się najlepszą praktyką i narzędziami pomagającymi skupić uwagę uczniów, nauczyciele są w stanie uzyskać lepsze wyniki nauczania. Narzędzia oceniania w NetSupport School pozwalają nauczycielom prowadzić nieformalne dyskusje z uczniami i umożliwiają uczniom koleżeńską ocenę w ramach przygotowań do końcoworocznych egzaminów zewnętrznych. Im bardziej regularna wymiana opinii, tym lepsze wyniki w nauce, a uczniowie zyskują świadomość tego, co powinni udoskonalić.

Najlepsza praktyka

Najlepsza praktyka

Wiele funkcji programu NetSupport School są specjalnie opracowane zgodnie z zaleceniami edukacyjnymi i przyjętymi „najlepszymi praktykami”. NetSupport School obejmuje dostarczanie szczegółów lekcji i oczekiwanych wyników widocznych dla wszystkich uczniów - podczas gdy czasopisma studenckie zapewniają pełny kontekstowy zapis kluczowych treści dla każdej lekcji (i cenne źródło informacji dla nieobecnych uczniów). Aby zapewnić skuteczną ocenę w klasie, unikalny moduł pytań i odpowiedzi w NetSupport School zapewnia szybkie i łatwe narzędzia oceny 1: 1, rówieśniczej i grupowej - ponadto nauczyciele mogą grupować swoich uczniów, co pozwala im dostosować nauczanie do potrzeb różnych grup. 

Środowisko

Środowisko

Pełna kontrola nad szkolnymi drukarkami ma bezpośrednie przełożenie na ekologiczne zużycie papieru. Ponadto, nauczający nie musi już rozdawać materiałów drukowanych na papierze; można za jednym razem rozesłać elektroniczne dokumenty do wszystkich uczniów. Można również zdalnie włączać i wyłączać komputery w klasie, jeżeli uczniowie sami tego nie zrobią. 

 

Co mówią o nas…

NetSupport School okazało się bezcenne dla kontroli w klasie i koncentracji uczniów. Mike Gomm, Maiden Erlegh School

Bezkonkurencyjna gama funkcji zarządzania klasą i pod wieloma względami jest najlepsza na rynku. PC Pro Magazine

NetSupport zrewolucjonizował nauczanie i uczenie się w naszej szkole. Doskonałe narzędzie do zarządzania klasą, które powinien posiadać każdy nauczyciel ICT / informatyki. Robert Kent, Jack Hunt School

W ten sposób oprogramowanie ma działać - szybko, łatwo i dobrze. Radość 10 / 10. Magazyn ICT dla edukacji

NetSupport School zrobił wielką różnicę w naszej klasie. Nauczyciele uwielbiają fakt, że za pomocą kilku kliknięć mogą aktywnie monitorować uczniów. Cambridge Meridian Academies Trust 

Nauczyciele szczególnie kochają kontrolę nad tworzeniem własnych list internetowych, a także praktyczne środki, takie jak wyłączanie drukowania, które naprawdę pomagają utrzymać uczniów w skupeniu. LEAD Academy Trust 

Subskrybuj, aby być na bierząco