WSPARCIE PLATFORMY

BYOD

BYOD (Bring Your Own Device)

Przynoszenie własnego urządzenia (BYOD) - w tym przynoszenie własnej technologii (BYOT) i zabranie własnego komputera (BYOPC) - odnosi się do polityki zezwalania studentom (lub pracownikom) na wprowadzanie osobistej technologii mobilnej do szkoły lub miejsca pracy i do używać tych urządzeń do uzyskiwania dostępu do informacji i aplikacji.

NetSupport School oferuje unikalną propozycję: rozwiązanie, które nie jest zależne od żadnego centralnego serwera ani żadnej dostawy w chmurze w trybie online, a także jest nieskończenie skalowalne i oferuje aplikację przeznaczoną dla studentów na wszystkich platformach klasowych. NetSupport School oferuje także pełną obsługę cienkiego klienta i klienta Zero oraz środowisk wirtualnych, więc bez względu na to, jak zamierzasz dostarczyć swoją metodologię BYOD NetSupport School z pewnością zadziała.

Wspieranie BYOD

NetSupport School został wdrożony na całym świecie w konfiguracjach od poszczególnych szkół do ogólnokrajowych projektów Ministerstwa Edukacji.